Çalışma Saatleri:

ISO 22000 Danışmanlığı

ISO 22000 Danışmanlığı

ISO 22000 Danışmanlığı BEK Danışmanlık olarak dünyaya güvenli, kaliteli gıdalar sunulması gerektiğine inanmaktayız ve bu nedenle geniş çapta bir Gıda Güvenliği sertifikasyonu ve risk yönetim hizmetleri sunuyoruz.

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır? ISO 22000 Sertifikasyonuna Giriş Gıda Güvenliği, tüketim sırasında gıdada yer alan gıda kaynaklı tehlikelerin varlığı durumunda uygulanan yeterli kontrolleri ifade etmektedir. Gıda güvenliği, tek aşamalı kontrolden değil, gıda zincirine katılan tüm tarafların eylemlerinin birlikteliğinden oluşmaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini Uygulamanın Faydaları Nelerdir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini Uygulamanın Faydaları Nelerdir

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini Uygulamanın Faydaları Nelerdir? ISO 22000 nin faydaları nelerdir? Kuruluşunuzu uluslararası tanınmış süreçlerle tanıştırır. Tehlike kontrol süreçlerinde tedarikçilere ve pay sahiplerinin güven duymasını sağlar. Bu tehlike kontrollerini tedarik zinciriniz boyunca konuşlandırır.

ISO 22000 Nedir?

ISO 22000 Nedir

ISO 22000 Nedir? ISO 22000, genel bir gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Gıda zincirindeki tüm kuruluşları ilgilendiren gıda güvenliği gereklilikleri serisini tanımlar. Bu gereklilikler 4,5,6,7 ve 8. bölümlerde listelenmiştir.