Çalışma Saatleri:

ISO 50001 Danışmanlığı – Enerji Yönetim Sistemi

/
/
/
ISO 50001 Danışmanlığı – Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Danışmanlığı – Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Danışmanlığı – Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Danışmanlığı – Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Danışmanlığı ile ilgili bilgi vermeden önce ISO 50001’in ne olduğundan kısaca bahsedelim. ISO 50001 enerji yönetim standardı, kuruluşların bir enerji yönetim sistemi geliştirmelerine yardımcı olarak günlük işleyişte en iyi uygulamalarını yapabilmeleri için bir taslak sağlamaktadır. Bu hizmet enerji verimliliğini artıracak ve masrafları azaltacak çözümleri belirlemekte ve tasarlamaktadır. Ayrıca bağımsız ya da bütünleşik olan enerji yönetim sisteminde süreklilik sağlama, gelişimi ve uygulaması konularında tam bir tasarı sağlayarak müşterilere yardımcı olmaktadır. 

BEK Danışmanlık olarak;

ISO 50001 Danışmanlığı sürecinde gerçekleştirilecek başlıca hizmet başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

  • Boşluk analizi denetimi;
  • Sistem entegrasyonu örn: ISO 27001;
  • Enerji politikası;
  • Enerji yönetim sistemi belgelendirmesi ve şablonları;
  • Kaydın yasaması ve uygunluğun değerlendirilmesi;
  • Etkinliklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi;
  • Eğitim ve iletişim farkındalığı;
  • İç denetçi eğitimi;
  • Hedef ve programların oluşturulması; ve
  • Sertifikasyon denetim desteği.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı ile ilgili teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.