Çalışma Saatleri:

ISO 50001 NEDİR?

/
/
ISO 50001 NEDİR?

ISO 50001 NEDİR?

ISO 50001 NEDİR

ISO  50001 NEDİR?

ISO 50001,  kuruluşlara enerjilerini yönetebilmek amacıyla enerji verimliliğini artırmalarını, maliyeti azaltmalarını ve enerji performansını geliştirmeleri için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. ISO 9001 (kalite yönetimi) ve ISO 14001 (çevre yönetimi) ile büyük ölçüde uyumlu olan ve tüm ISO yönetim sistemleri standartlarında bulunan ortak unsurlara dayanan bir standarttır. Enerji verimliliğini, var olan enerji tüketici süreçlerin daha iyi kullanımını sağlayarak yönetim uygulamalarına entegre eder. Bu standart 15 Haziran 2011 tarihinden beri ISO’ nun web sitesinde mevcuttur. ISO 50001 standardı Kanada milli standardı olarak benimsenmiştir.

Diğer birçok enerji yönetim sistemi standartları (EnMS) gibi ISO 50001 de  planla-uygula-kontrol et-önlem al döngüsüne dayanmaktadır. Teknik ve idari etkinlikleri entegre etmektedir. Bu standart aşağıdakileri elde etmeyi hedeflemektedir:

  • Kuruluşlara var olan enerji-tüketici varlıklarını daha iyi kullanmaları konusunda yardımcı olma
  • Şeffaflık sağlama, enerji kaynaklarının yönetimi konusundaki iletişimi kolaylaştırma ve tedarik zinciri boyunca enerji verimliliğini artırma
  • Enerji maliyeti, sera gazı emisyonu ve diğer çevresel faktörleri indirgeme. Enerji yönetim sistemi kullanan ve bunu sürdüren sanayiler, ilk beş yıl içerisinde yüzde 10-20 aralığında enerji tasarrufu etmektedir.
  • Enerji yönetimindeki iyi uygulamalara teşvik etme ve iyi enerji yönetim davranışlarını destekleme
  • Bu konudaki yardımlar, yeni enerji verimliliği teknolojilerinin değerlendirilmesi, bunlara öncelik verilmesi ve uygulanması açısından olanak sağlamaktadır.
  • Çevre, sağlık ve güvenlik gibi diğer kurumsal yönetim sistemleriyle bütünleşik olmaya imkan sağlamaktadır. Diğer performans geliştirme yaklaşımları ve enerji yönetim sistemleriyle uyumludur.