Çalışma Saatleri:

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

/
/
/
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Uzman danışmanlarımızın sizlere hızlı ve uygun maliyetli bir ISO 22301 sertifikasyonu süreci yaşatmasına izin verin!

İş Sürekliliği Yönetimi (İSY) ekibimiz, uluslararası İSY standardı olan 22301’e dayanan dirençli ve etkili bir iş sürekliliği yönetim sistemi uygulamaya yönelik olarak şirketinize kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. İSY uzmanlarımız mümkün olan en kısa zamanda bir İSYS uygulamak ve/veya ISO 22301 sertifikası sahibi olmak için ihtiyacınız olan ana yeterlilik ve becerileri sunarak sizi saatler süren belirsizlik ve deneme yanılma süreçlerinden kurtarabilir.

ISO 22301 Danışmanlığı gerçek işletme yararları sunmaktadır:

 • Gerçek dünya deneyimlerine dayalı olarak iş sürekliliği projenize net bir odaklanma sunar.
 • Her şeyin yolunda ve bütçeniz dahilinde ilerlediğinden emin olmanıza yardımcı olur.
 • Bir İSY ve ISO 22301 projesi uygulamanız için ikna edici bir iş ortamı sunar.
 • Uygulama esnasında yaygın tehlikeler ve zorluklardan kaçınmanıza yardımcı olur.
 • Açıkça başarınızı gösteren uygun ölçüler sunar.
 • ISO 22301 onaylı belgelendirme ile küresel bir statüye ulaşmanıza yardım eder.

ISO 22301 Danışmanlığı hizmetimiz; uluslararası İSY standardı olan ISO 22301 gereklilikleri ile paralel olarak, mevcut İSY plan, politika ve prosedürlerinizin değerlendirilmesini idari raporun ve önerilen eylem ile çözümlerin öncelik verilmiş yol haritasının geliştirilmesini kapsamaktadır:

Kuruluş Kapsamı

 • İç ve dış ihtiyaçlar
 • Yönetim sistemi araştırılması
 • İlgili taraflar
 • Yasal, sözleşme ve mevzuata ilişkin gereklilikler

Liderlik

 • Bir İSY / ISO 22301 uygulamak için iş ortamı
 • Bir İSY politikası oluştur.
 • İSYS uygulamak ve sürdürmek için gerekli insanları belirlemek ve onlara başvurmak

Planlama

 • Yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik riskleri tanımlamak
 • Başarıyı ölçmek için kullanılabilen net hedefler ve kriterler belirlemek

Destek

 • İSYS’ye etkili bir şekilde katkı sağlamak ve olanlara müdahale etmek için gerekli eğitimi ve beceri gelişimini sağlamak
 • İSYS’nin yararları hakkında ekibiniz ve müşterilerinizle iletişime geçmek

Uygulama

 • İş etki analizi uygulama
 • İş risklerini kavrama
 • İş sürekliliği stratejisi geliştirme
 • Rolleri, sorumlulukları ve bir tırmandırma planını içeren olay müdahale yapısı oluşturmak
 • Kuruluşa uygun olan olay müdahale ve iş sürekliliği planları oluşturmak
 • İnsanların, ekiplerin, yedek kaynakların ve iletişim kanallarının becerilerini ölçmek ve geliştirmek için bir alıştırma programı oluşturmak

Performans Değerlendirme

 • Uygun performans ölçme kriterleri oluşturmak
 • İç denetim yeterliliği ve planı geliştirmek
 • İş sürekliliği prosedürleri, planları ve yapılarını gözden geçirmek
 • Bir yönetim inceleme süreci planlamak ve uygulamak

Geliştirme

 • Zaman içerisinde İSYS’i geliştirmek için eylemleri tanımlamak ve denetimlerden, incelemelerden ve alıştırmalardan doğan düzeltici eylemlerin uygulandığından emin olmak
 • Uyumsuzlukları belirlemek, kaydetmek ve işaret etmek için bir süreç oluşturmak

 

ISO 22301 Danışmanlığı hizmeti ile ilgili teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.