Çalışma Saatleri:

ISO 50001 Farkındalık Eğitimi

/
/
/
ISO 50001 Farkındalık Eğitimi

ISO 50001 Farkındalık Eğitimi

ISO 50001 Farkındalık Eğitimi

ISO 50001 Farkındalık Eğitimi

Enerji tasarrufu yaparken, kuruluş adına enerji tasarrufu yapacak kişilerin var olan makineleri ya da ekipmanları göz önünde bulundurarak nasıl enerji tasarrufu yapabileceklerine dair bilgi ve yeteneklere sahip olmaları gerekmektedir. Buna ek olarak, enerji atığını azaltma şansını da bulmalıdırlar. Bu kişiler, aşağıda belirtildiği gibi, enerji kullanımını belirlemelerine yardımcı olacak özel bir eğitime ihtiyaç duyarlar:

  • Güvenlik ve iletişim becerileri,
  • Çalışmakta oldukları sanayi türüyle ilişkili bilgiler,
  • Ekipmanların çalışma prensiplerine ilişkin bilgiler,
  • Tasarruf edilen enerjinin araştırmasını yapma ve bunu dolar bazında sunma.

Kuruluş, her çalışanının aşağıda belirtilen maddelerin farkında olduğundan emin olmalıdır:

a) Enerji yönetim sisteminin, enerji politikası, prosedürü ve gereklilikleriyle uyumluluğunun önemi

b) Enerji yönetim sisteminin gerekliliklerini karşılama konusundaki rolleri, sorumlulukları ve yetkileri

c) Gelişen enerji performansının yararları

d) Enerji kullanımının, var olan ya da potansiyel, etkinliklerine etkisi; bu etkinliklerin enerji hedeflerine ulaşmadaki katkısı ve belirlenmiş prosedürlere aykırı davranmanın potansiyel sonuçları

ISO 50001 Farkındalık Eğitimi ile ilgili bilgiler ve kayıt işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.