Çalışma Saatleri:

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

/
/
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Bir temel eğitim kursu tasarlamadan önce aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalısınız:

Kursun Amacı:

ISO 50001 Temel Eğitimi, öğrencilerin yönetim sistemi yaklaşımını ve ISO 50001‘in gerekliliklerini anlamalarını sağlamaktadır.

Denetçi Sertifikası: ISO 50001 Temel Eğitimi ‘ni başarıyla tamamlayan öğrenciler iç denetçi olabilmeleri için gerekli olan sertifikanın ilk adımını tamamlamış olurlar.

Ön bilgi: Bu kursa başlamadan önce, öğrencilere aşağıdaki bilgilere sahip olmaları önerilmelidir:

Yönetim Sistemleri

 • Planla-uygula-kontrol et-önlem al döngüsü
 • Bir yönetim sisteminin ana unsurları ve yönetim sorumluluğu, politika, planlanma, uygulama, ölçüm, gözden geçirme ve sürekli gelişim arasındaki ilişki

Enerji Yönetimi

 • Yakıt yakma, ısı transferi ve enerji akışının prensipleri
 • Enerji düzenlemesi, kılavuzluğu ve standartlarıyla ilişki kaynaklar
 • Verimliliği artırmak için kullanılan tipik metot ve teknolojiler
 • Enerji ölçüm birimleri, kaynakları, giderleri, tarifeleri ve düzenlemeleri
 • Enerji kullanımının verilerini analiz ederken kullanılan metotlar
 • Enerji performans göstergeleri, izleme ve performans ölçümü
 • Kurumsal süreçlerin etkisi ve enerji verimliliği ekipmanları
 • Elektrik kullanımı: motorlar, sürücüler, aydınlatma, bilgisayarlar

Ders Planında Esneklik: Bu kriter, kurs kapsamında olan bilgi ve yeterlilikleri de içerecek şekilde, kursun gereklilikleri belirlemektedir. Eğitiminiz bu kriterle uyumlu olacak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

Eğitim Yöntemleri: Bu kurs aşağıdaki gösterildiği gibi farklı şekillerde sunulabilir:

a) Sınıf Temelli

b) Uzun bir süre sonrasında yarı zamanlı modülleri kullanan sınıf temelli

c) Bireysel çalışma ve sınıf temelli öğrenmenin birlikte olduğu

d) Bireysel çalışma

Nasıl tasarlanırsa tasarlansın, öğrenciler tüm kurs sürecini tamamlamak zorundadırlar.

Öğrenme Hedefleri: Öğrenme hedefleri, başarılı bir öğrencinin bu kurs sonunda neleri bileceğini ve neleri yapabileceğini bir taslak halinde sunar:

 • Enerji yönetim sisteminin amacını ve faydalarını açıklama
 • ISO 50001’in gereklilikleriyle ilişkili olan spesifik enerji yönetim sistemini açıklama

İmkan Sağlayan Eğitim Hedefleri: Öğrenciler tüm öğrenme hedeflerine ulaşabilmek için, belirli bilgileri edinmeli ve bunları geliştirmelidirler. Bunlar, öğrenme hedeflerine ulaşabilmenin aşamaları olarak görülebilir ve aşağıda şu şekilde belirtilmiştir:

Enerji yönetim sisteminin amacını ve faydalarını açıklama

 • Enerji yönetim sisteminin amacını ve gelişen enerji performansının işte ve çevrede sağladığı yararları açıklama.
 • Enerji yönetim sisteminin ana unsurlarının, yönetim sorumluluğu, enerji politikası, enerji planlaması, politikanın uygulanması, performans kontrolü, yönetim değerlendirmesi ve sürekli gelişim ile olan karşılıklı ilişkisini ISO 50001 bağlamında açıklama.
 • Konuya ilişkin enerji yönetmeliğini ve yönetmeliğin kaynaklarını açıklama.
 • Yasaya uygunluk ve standart ile uygunluk arasındaki farkı açıklama.

ISO 50001’in gereklilikleriyle ilişkili olan spesifik enerji yönetim sistemini açıklama

 • Enerji politikasının içermesi gereken şeyleri belirleme.
 • Enerji değerlendirmesinin amacını ve kilit özelliklerini belirleme.
 • Enerji temeli geliştirmenin amacını ve yöntemini belirleme.
 • Enerji performansını izleyen ve ölçen tipik enerji performans göstergelerini belirleme.
 • Hedeflerin, enerji politikası; yasal ve diğer gereklilikler; enerji değerlendirmesindeki öncelikler ile nasıl ilişkilendirilmesi gerektiğini belirleme.
 • Büyük ölçüde enerji kullanımına ilişkin hareketlere uygulanabilecek tipik işlem kontrollerini ve bunların enerji performansıyla ilişkisini belirleme.
 • Politikanın ve hedeflerin aleyhindeki büyük ölçüde enerji kullanımını izlemek ve ölçmek için var olan tipik düzenlemeleri belirleme.
 • Enerji performansını planlamanın önemini belirleme.

ISO 50001 Temel Eğitimi ile ilgili teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.