Çalışma Saatleri:

ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi – ISO/IEC 27001 Baş Tetkikçi Eğitimi

/
/
/
/
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi – ISO/IEC 27001 Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi – ISO/IEC 27001 Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi, bir kuruluşa uygun olan bilgi güvenlik yönetimi sisteminin yanı sıra risk yönetim programının iç denetiminin nasıl yönetileceğine dair genel bir bakış sağlayacaktır. Ayrıca iç denetimleri yürütme, BGYS denetçilerinin yeteneklerinin belirlenmesi ve onaylanması konusunda iyi bir kılavuz olacak ve sizi ünlü ISO 27001 Baş Denetçi sertifikasını almak için gereken ISO 27001 baş denetçi sertifikası sınavlarına hazırlayacaktır.

Bu kurs, BGYS’yi destekleyen bir risk yönetimi sisteminin iç ve dış denetimlerini anlamaya ve  nasıl yürütüldüğünü ya da ISO 27001 BGYS denetim programının nasıl yönetileceğini anlamaya ihtiyacı olanlar için uygundur.

ISO 27001 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri birinci, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetçileri için bilgi, beceri kazandırmak ve denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. Bu eğitim tedarikçi ve belgelendirme denetçileri için hem yeterlilik kazandırma hem de bilgi, beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmanız durumunda denetçilik ve baş denetçilik kariyerinize denetçi adayı olarak ilk adımı atmış olacaksınız.

Katılımcı Profili

 • Kuruluş içinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini süreç bazlı denetim metoduyla geliştirmek isteyen profesyoneller,
 • ISO/IEC 27001’e uygun resmi bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurmak isteyen yöneticiler ve ilgili diğer yetkililer
 • Denetleme becerilerini geliştirmek isteyen mevcut güvenlik denetçileri
 • ISO 27001 Danışmanlığı yapıp sistem sertifikası konusunda tavsiyelerde bulunmak isteyen danışmanlar
 • Bilgi güvenliği uzmanları, kalite uzmanları ve danışmanlar
 • ISO/IEC 27001 denetimlerini yürütecek olan kurumlardaki mevcut iç denetçiler ve denetçi adayları

Eğitim İçeriği

 • Bilgi Güvenliği Temel Kavramları ve Bilgi Güvenliğinin Önemi
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Özeti
 • Güvenlik Tehditleri ve İncelenebilirlikleri
 • Güvenlik Risklerinin Yönetimi
 • Güvenlik Kontrollerinin Seçimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimi
 • Denetim Türleri ve Şekilleri
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim için Gerekli Standartlar
 • Baş Denetçi/Denetçi Özellikleri
 • Denetim Ekibinin Yönlendirilmesi ve Yönetimi
 • Denetim Soru Listesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
 • Denetim Planı ve Raporlanması
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri
 • Örnek Denetim Uygulaması
 • Örnek Sınav (2 Saat)
 • ISO/IEC 27001 Baş Denetçi Yetkinliğine Yönelik Sınav (2 Saat)

 

Bu eğitimi ve sertifika programını tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

 • Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemlerinin denetimlerini yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve yeteneklere sahip olacak;
 • Denetim yeteneklerinizi geliştirebilecek;
 • Uluslararası alanda tanınarak güvenilirliğinizi artırabilecek; ve
 • CV’nizi geliştirebilecek ve kazanma olasılığınızın artmasına katkıda bulunabileceksiniz.

ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi‘nin tarihleri ve içeriği hakkında lütfen iletişime geçiniz.