Çalışma Saatleri:

ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi – ISO/IEC 27001 Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi, bir kuruluşa uygun olan bilgi güvenlik yönetimi sisteminin yanı sıra risk yönetim programının iç denetiminin nasıl yönetileceğine dair genel bir bakış sağlayacaktır. Ayrıca iç denetimleri yürütme, BGYS denetçilerinin yeteneklerinin belirlenmesi ve onaylanması konusunda iyi bir kılavuz olacak ve sizi ünlü ISO […]

ISO 13485 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 13485 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 13485 Baş Denetçi Eğitimi ISO 13485 Baş Denetçi Eğitimi, Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi denetimlerini uygulayabilmeniz için gereken ilgili becerileri ve bilgileri sizlere sunmak için tasarlanmıştır. ISO 13485 prensipleri, bir Kalite Yönetim Sistemi için denetim, inceleme yapmanız ve sistemi sürekli geliştirebilmeniz için belirgin bir yönetim sistemi ortaya koymaktadır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi – Baş Denetçi Eğitimi

ISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi – Baş Denetçi Eğitimi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi – Baş Denetçi Eğitimi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi – Baş Denetçi Eğitimi, ISO 14001’e göre Çevre Yönetim Sistemi denetimleri uygulayabilmeniz için gereken bilgi ve becerileri sizlere sağlamak için tasarlanmıştır. Kursu tamamladıktan sonra:

ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı Eğitim)

ISO 9001 2015 Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı Eğitim)

ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı Eğitim) Bu eğitim, adayların tüm yönetim sistemlerinin birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimlerini uygulayabilmelerini ve standartla uygunluğu değerlendirebilmek için bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu kursta, ISO 9001:2015 ve ISO 19011 ile