Çalışma Saatleri:

ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı Eğitim)

/
/
/
/
ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı Eğitim)

ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı Eğitim)

ISO 9001 2015 Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı Eğitim)

ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı Eğitim)

Bu eğitim, adayların tüm yönetim sistemlerinin birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimlerini uygulayabilmelerini ve standartla uygunluğu değerlendirebilmek için bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır.

Bu kursta, ISO 9001:2015 ve ISO 19011 ile uyumlu etkili kalite yönetim sistemi denetimlerinin prensiplerini ve uygulamalarını – tedarikçi ve taşeronların ikinci taraf değerlendirmelerini yürütme becerinizi vurgulayan “Yönetim sistemlerinin denetlenmesi için kılavuz”-  öğreneceksiniz. Bu IRCA sertifikalı eğitimimiz ile tecrübeli eğitmenlerimiz tüm denetim süreci boyunca sizlere rehberlik edecektir.

Kimler katılmalıdır?

 • ISO 9001 denetimleri yürütmekle ilgilenen kalite uzmanları
 • Yönetim temsilcileri
 • Kalite sorumluları ve müdürleri
 • Danışmanlar

Ne Öğreneceğim?

Bilgi – Aşağıda verilenlerin amaçlarını belirtebileceksiniz:

 • KYS (Kalite Yönetim Sistemi)
 • KYS standartları
 • Yönetim sistemleri denetimleri
 • ISO 19011 ile uyumlu olarak bir KYS denetimi planlamasında, uygulamasında, raporunun hazırlanmasında ve devamında denetçinin rolü

Beceriler:

 • Planlama
 • Uygulama
 • Rapor haline getirme
 • ISO 19011’i anlama

Eğitime katılmadan önce şunlara sahip olmanız beklenmektedir:

 • Takip eden kalite yönetim prensipleri ve kavramları bilgisi
 • Planla, Yap, Kontrol Et, Uygula (Plan, Do, Check, Act/PDCA) döngüsü
 • Kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki
 • En çok kullanılan kalite yönetimi terimleri ve tanımları ile ISO 9000’de verildiği haliyle 8 Kalite Prensibi
 • Kalite yönetiminde kullanılan süreç yaklaşımı
 • Kalite Yönetim Sistemine Dayanan Süreç Modeli, ISO 9001’in yapısı ve içeriği
 • ISO 9001’in gereklilikleri bilgisi

Ön koşul bilgilere sahip olmadığınız endişesini taşıyorsanız, lütfen size yardım edebilecek eğitim uzmanlarımızla iletişime geçiniz.

Kuruluşum nasıl fayda sağlayacak?

 • Şirketiniz ISO 9001’in gereklilikleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol edebilecektir.
 • Şirketiniz tedarikçi/taşeron düzeyinde kalite yönetim sistemi denetimi üstlenecek ve yürütecek kurum içi bilgi ve becerilere sahip olacaktır.
 • Kuruluşunuz, kalite standartlarını geliştirecek düzenli ISO 9001 denetimleri uygulamak için gereken beceriye sahip olmanın faydasını görecektir.

Neden IRCA sertifikalı eğitim kursunu seçmeliyim?

IRCA sertifikalı kurslar, dünya çapında en yüksek kaliteye sahip denetçi eğitimleriyle tanınırlar. IRCA sertifikalı kurslar:

 • ISO standardının ve denetleme sürecinin hem teknik hem uygulamalı anlayışını sunar.
 • Adayların çabucak öğrenmelerini ve bilgileri muhafaza etmelerini sağlayan interaktif öğrenme yöntemlerini kullanır.
 • Çalışma ortamlarında denetimler planlamak ve uygulamak üzere adayları pratik becerilerle donatır.
 • Bu sertifikaya sahip kurslar, bağımsız teknik uzmanlar tarafından düzenli olarak denetlenirler; bu da adaylara kursun kalitesi konusunda güven vermektedir.

Küçük sınıflar ve grup etkinlikleri ile katılımcı bir çevrede adayların öğrenmelerini arttırır.

ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimleri belirli tarihlerde açıldığından katılım için mutlaka bizimle iletişime geçerek tarihler hakkında bilgi alınız.