Çalışma Saatleri:

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir

/
/
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi nin Faydaları Nelerdir

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir

Bir enerji yönetim sistemi, enerji verimliliği için sistematik bir yaklaşımın uygulanmasını içerir ve enerji performansını geliştirmeye yönelik geleneksel proje temelli yaklaşımlardan daha üstündür. Enerji yönetimi sistemleri genellikle bir kuruluşun enerji kullanımı ve performans konusundaki yaklaşımını yansıtan bir enerji politikası eşliğindeki proje yönetimi, enerji izleme ve enerji farkındalığı konularındaki en iyi uygulamaları kombine etmektedir. Kuruluştaki personel sürekli enerji kullanımını izlemek ve enerji atığına sebep olabilecek anormallikleri ya da kazaları çözmek zorunda olduğundan kalıcı ve büyük çapta bir enerji tasarrufu sağlayarak fayda sağlamaktadır. ISO 50001’i benimsemeye karar veren olan kuruluşlar, sadece bu faydaları sağlayacak değil aynı zamanda kuruluş yararına ek kazanç sağlayacak olan özel bir enerji yönetim sistemi geliştireceklerdir. Yayınlandıktan oldukça kısa bir süre sonradan beri, ISO 50001 enerji ve enerji maliyeti tasarrufları konusunda stratejik ve sistematik bir enerji yönetim sistemi uygulayarak uluslararası alanda tanınır hale gelmiştir.

ISO 50001’in faydaları şu şekilde listelenmiştir:

 1. Başlangıçtaki enerji tabanından başlayarak enerji performansında büyük ölçüde bir gelişme.
 1. Sistemik bir yaklaşım (planla-uygula-kontrol et-önlem al) sürekli enerji verimliliği gelişimine yol açmaktadır. ISO 50001’in faydaları aşağıdaki gibidir.
 • Enerjiyi daha verimli kullanmak için bir politika geliştirme
 • Bu politikayı yerine getirebilmek için enerji verimliliği hedeflerini düzenleme
 • Enerji kullanımı ve sarfiyatıyla ilişki verileri daha iyi anlayabilme ve karar verirken kullanma
 • Enerji verimliliği gelişmelerini ölçme
 • Enerji politikasının etkililiğini değerlendirme
 • Enerji yönetiminde sürekli gelişim
 • ISO 50001 yönetime dahil olmaya (taahhüt ve mutabakat) olanak sağlamakta ve enerji hedeflerine ilişkin pozitif katkı sağlamaktadır.
 • ISO 50001’e dayanan bir enerji yönetimi sistemi enerji sarfiyatı, kullanımı, verimliliği, yenilenebilir kaynaklar gibi konularda kuruluşta farkındalık ve bağlılık yaratmaktadır.
 • ISO 50001 kuruluşların muhtemel etkilere ilişkin enerji risk yönetimi konusundaki becerisini verimli ve etkili bir şekilde geliştirmektedir.
 • ISO 50001 kuruluşların rekabet yeteneğini güçlendirmekte; enerji fiyat dalgalanmasına ve enerji varlığına ilişkin kırılganlıklarını azaltmaktadır.
 • ISO 50001 kıyaslama sürecinin kuruluşuna imkan vermektedir.
 • ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sistemi kuruluşların enerji tasarrufu hareketlerinde güvenilir bir imaj çizmesine olanak sağlamaktadır.
 • ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sistemi öngörülebilir enerji arz ve talebi konusunda daha iyi bir anlayış sağlamaktadır.
 • ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sistemi enerji maliyetini azaltmakta ve kazancı geliştirmektedir.

Buna ek olarak, ISO 50001 uygulaması enerji ve enerji tasarrufunun ötesinde birçok önemli yarar sağlamaktadır. Uygulamaya erken başlayarak standarda uymanın enerjiyle ilgisi olmayan üretkenliğin artması ve bakım ihtiyaçlarının azalması gibi yararları da sağladığını göstermektedir. Bir çok durumda önemli ölçüdeki enerji ve enerji maliyeti tasarrufları çok az ya da hiç sermayesiz yapılabilmektedir. Bu, ISO 50001’in çalışanları enerji tasarrufu sağlayacak fırsatları tanımlama ve ele alma konusunda çalıştıran ve yetkilendiren bir kültür oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Daha sonrasında, enerji verimliliğini sürekli izleyerek ve geliştirerek şirketler enerji tasarrufu konusunda tutarlılık sağlamaktadırlar.

Ayrıca, ISO 50001 gibi uluslararası alanda tanınan bir standarda uyarak ek piyasa değeri de sağlanmaktadır. ISO 50001 sertifikası alarak, şirketler ve kuruluşlar müşteri, çalışan, yatırımcı ve düzenleyicilerine sürdürülebilirliğe uygunluklarını kanıtlamaktadırlar. Böyle yaparak, şirketler ve kuruluşlar kendilerini tüzel kişiler olarak kanıtlamakta ve piyasada rekabet üstünlüğü kazanmaktadırlar. Bu,  markalarını geliştirmelerine yardım etmekte ve bu da doğrudan pazarlama stratejilerini desteklemektedir.

Bunlara ek olarak, ISO 50001’i benimsemek bir kuruluşta yeni olan ya da zaten var olan enerji yönetim girişimlerine güvenilirlik ve temel kazandırmaktadır. Bu çevresel hedeflerde ve sürdürülebilirlik hedeflerinde ilerlemeye olanak sağlamakta ve şirketlerin tedarik zincirindeki enerji verimliliğini korumalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu standart, kuruluşların hükümet ya da kamu kuruluşu sponsorlu enerji verimliliği programlarına, kömür ve enerji vergilerine ve uluslararası iklim anlaşmalarına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır. ISO 50001 uluslararası alanda tanındığından dolayı ulusal sınırlardaki çevresel şartlara uygunluk konusunda çok uluslu şirketlere büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

ISO 50001’in faydaları ile ilgili makalemizi okudunuz. ISO 50001 enerji yönetim sistemi ile ilgili  sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.