Çalışma Saatleri:

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

/
/
ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

Sertifikasyon süreci oldukça anlaşılırdır. Başvurunuz alındıktan sonra aşağıdaki aşamaları izleyerek size ve işinize kılavuzluk edecek olan müşteri ilişkileri müdürüne başvurulur.

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır aşağıdaki adımlarda inceleyelim.

1.Adım: Boşluk Analizi

Bu analiz:

 • ISO 50001’in gerekliliklerinin taslağını çizme ve faaliyet alanını teyit etme
 • Var olan işlemleri, donanım ve sistemleri, enerji yönetim prosedürlerini, ehliyet ve kaynakları gözden geçirme
 • Standarda ilişkin uygunlukları ve eksikleri belirleme
 • Resmi değerlendirme için bir rapor ve gelişim planı hazırlama
 1. Adım: Enerji Haritası Çıkarma

Enerji haritası çıkarma teknikleri, enerji kullanımını belirlemekte, nicelemekte ve kıyaslama yapmaktadır. Bu da ISO 50001 gereklilikleriyle uyumlu olan enerji performansını ölçmek için bir taban sağlamaktadır.

 1. Adım: ISO 5001 Enerji Yönetim Sisteminin Uygulanması

Bu adım sadece ISO 50001 uyumluluğunu sağlayabilmek için değil ayrıca kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını da karşılayabilmek için hedef, süreç ve belgeleri geliştirebilmek amacıyla ekibinizle yakından çalışmayı içermektedir.

 1. Adım: ISO 50001 Sertifikasyonu

Ön-Sertifikasyon Denetimi (Aşama 1)

Enerji yönetim sisteminizin ISO 50001 standardına uygun olup olmadığını ya da uygun olması için gerekenleri belirlemek için uygulanmaktadır. Analiz ve peşinden gelen rapor uygun olmayan alanları belirleyecek ve sizi remi değerlendirmeye hazır hale getirecek bir eylem planı sağlayacaktır.

Sertifikasyon Denetimi (Aşama 2)

Bu aşamayı sertifikasyon değerlendirmesini ve devamındaki gözetimi yapabilecek yeterlilikte olan uzmanlar yürütmektedir.

Sürekli Destekler

Sürekli devam eden bir destek sunmaktadır. Ayrıca enerji yönetim sisteminizin verimliliğin devamı ve ISO 50001’e uygunluk konusunda düzenli denetimleri içermektedir.

Sertifika Gereklilikleri

Enerji yönetimi istemi denetimi sırasında aşağıdaki kriterler sağlanırsa sertifika alınabilir:

 • Enerji yönetim sistemi en az üç aydır uygulanıyor olmalı;
 • İç denetim uygulanmalı ve etkili olduğu kanıtlanmalı;
 • Tek bir yönetim değerlendirmesi yürütülmeli;
 • Tüm çalışanlar enerji politikası, hedefleri ve enerji yönetim sistemi konularının farkında olmalı;
 • Enerji kullanımının yönetimi ve buna ilişkin etkiler konusunda görevli olan çalışanlar ihtiyaçlar analizi doğrultusunda eğitimler almalıdır.

Yukarıda verilen zorunlu gereklilikler haricinde, sertifika organları çoğu enerji denetimiyle ilgili olan aşağıdaki konulara da dikkat etmektedirler:

 • Enerji kullanımı konusundaki metodoloji;
 • Enerji denetiminde gelişme sağlamak için bazı alanlara öncelik verilmesi;
 • Enerji denetiminin analizi ve değerlendirilmesi;
 • Enerji kullanımına ilişkin tabanı belirlemek için kullanılan metodoloji;
 • Enerji performans göstergesini belirlemek için kullanılan metodoloji;
 • Enerji hedeflerinin ve eylem planlarının sonuç doğruluğunu onaylamak için kullanılan metodoloji;
 • Enerji kullanımına ilişkin eylemsel kontrol

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır konulu makalemizi okudunuz. ISO 50001 Belgesi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.