Çalışma Saatleri:

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

/
/
ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 Sertifikasyonuna Giriş

Gıda Güvenliği, tüketim sırasında gıdada yer alan gıda kaynaklı tehlikelerin varlığı durumunda uygulanan yeterli kontrolleri ifade etmektedir. Gıda güvenliği, tek aşamalı kontrolden değil, gıda zincirine katılan tüm tarafların eylemlerinin birlikteliğinden oluşmaktadır. Bunlar; imalatçılar, nakliyeciler, depo operatörleri, toptancılar, perakendeciler, gıda dağıtım şirketleri, gıda hizmet yerleri ve ekipman üreticileri, ambalaj maddeleri, temizlik maddeleri, katkı maddeleri & koruyucu maddeler & içerik maddeleri ve hizmet sağlayıcıları aracılığıyla Yem Üreticileri ve Birincil Üreticileri içermektedir. Ek olarak tarım ilaçlarını, gübreleri ve veteriner ilaçlarını da içermektedir. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması, kuruluşun meydana çıkmadan önce mikrop, toksin ve tağşiş varlığı gibi problemleri önlemesine yardım eder ve düzeltici eylemler sunar.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Sertifikasyonunun Temel Ögeleri

 • İnteraktif İletişim: Etkili iletişim, gıda zincirindeki her bir adımda tüm olası tehlikelerin gereken şekilde tespit edildiğini ve yeterince kontrol edildiğini temin etmek için temel oluşturmaktadır.
 • Sistem Yönetimi: ISO 9001 ile uyumlu
 • Ön koşullar Programları: (PRPler)
 • HACCP Prensipleri: Hazard Analysis and Critical Control Point – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası

ISO 22000 Sertifikasyonu

 1. Tehlike Analizi: Biyolojik, kimyasal ve fiziksel analiz
 2. KKN’nı Belirleyin: Gıda zincirinin Kritik Kontrol Noktasını belirleyin.
 3. Kontroller: Kritik Kontrol Noktalarının kurulması ve önleyici ölçümlerin yapılması.
 4. Kritik Kontrol Noktalarını İzleme.
 5. Düzeltici Eylemleri Belirleyin.
 6. Kayıt Tutun.
 7. Üçüncü Taraf Denetimi

ISO 22000 Belgesi için Nasıl Hazırlanabilirim?

ISO 22000 de tanımlanan süreç, aşağıdaki adımları içermektedir:

 • Müşterilere doğrudan ya da dolaylı olarak zarar vermekten kaçınmak için olası gıda güvenliği tehlikelerini belirleyin, değerlendirin ve kontrol edin.
 • Ürünle ilgili güvenlik konularını göz önünde bulundurarak gıda zinciri boyunca uygun bilgiyi iletin.
 • Kuruluş içinde gıda güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesine ilişkin bilgiyi iletin.
 • Şirketin güncel eylemleri ve gıda güvenliği tehlikeleri hakkında en son bilgilere sahip olmak için gıda güvenliği yönetim sistemini periyodik olarak değerlendirin ve gerekli olduğu durumlarda güncelleyin.
 • Tüm değerlendirme sürecinin bir ögesini oluşturan bağımsız bir denetimle beraber, bir gıda güvenlik yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve sertifikasyonu sürekli devam eden bir süreçtir.

BEK Danışmanlık, ISO 22000 Gıda Belgesi için iyi tanımlanmış ve küresel olarak kanıtlanmış bir uygulama yöntemi sunmaktadır.

 • Gap/Fark Analizi
 • Farkındalık Eğitimi
 • Tehlike Analizi ve Risk Analizi
 • Dokümantasyon Tasarımı ve Sonuçlandırma
 • Uygulama
 • İç Denetçi Eğitimi ve İç Denetimlerin Uygulanması
 • Yönetim İnceleme Toplantısı
 • Uygulamanın Gözden Geçirilmesi
 • Değerlendirme Öncesi Denetim
 • Aşama 1 – Sertifikasyon Denetimi
 • Aşama 2 – Sertifikasyon Denetimi
 • ISO 22000
 • Katma değerli danışma ve eğitim hizmetleri ile sistemin sürekli olarak geliştirilmesi