Çalışma Saatleri:

ISO 22000 Nedir?

/
/
ISO 22000 Nedir?

ISO 22000 Nedir?

ISO 22000 Nedir

ISO 22000 Nedir?

ISO 22000, genel bir gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Gıda zincirindeki tüm kuruluşları ilgilendiren gıda güvenliği gereklilikleri serisini tanımlar. Bu gereklilikler 4,5,6,7 ve 8. bölümlerde listelenmiştir.

Eğer kuruluşunuz gıda zincirinin bir parçası ise ISO 22000 sizden bir gıda güvenliği yönetim sistemi (GGYS) kurmanızı istemektedir ve daha sonra, gıda ürünlerinin insan sağlığına karşı herhangi bir etkiye neden olmadığından emin olmak için bu sistemi kullanmanızı isteyecektir.

ISO 22000, sertifikasyon amaçları için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer bir değişle, ISO’nun gerekliliklerini karşılayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurduğunuzda bir tescil memurundan sisteminizin denetlenmesini isteyebilirsiniz. Bu tescil memuru, kuruluşunuzun ISO 22000 gerekliliklerini karşıladığı sonucuna varırsa, süreç Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminizin ISO 22000 Gıda Güvenliği gerekliliklerini karşıladığını bildiren resmi bir sertifika ile sonuçlanacaktır.

Ancak, sertifika sahibi olmanız bir zorunluluk değildir. ISO, sertifikasyonu zorunlu kılmamaktadır. Akredite bir denetçi tarafından resmi olarak tescillenmeden de standart ile uyumluluğu sağlayabilirsiniz. Sisteminizi kendiniz değerlendirebilir ve basitçe Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminizin ISO 22000 ile uyumlu olduğunu kamuya duyurabilirsiniz. Fakat müşterileriniz ve iş ortaklarınız bunu bağımsız bir denetçiden duyarlarsa kuruluşunuzun etkili bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olduğuna inanmaları daha muhtemel olacaktır.

KİMLER ISO 22000 i KULLANMALIDIR?

ISO 22000 genel bir gıda güvenliği yönetim sistemi olduğundan gıda zincirine dolaylı ya da dolaysız olarak dahil olan herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabilir. Standart, gıda zincirindeki tüm kuruluşları ilgilendirmektedir. Kuruluşunuzun ne kadar kompleks olduğuna ya da büyüklüğünün ne olduğuna bakılmaksızın ISO 22000, gıda ürünlerinin güvenliğini temin etmenize yardımcı olabilir.

Gıda zinciri, gıda ürünlerinin üretilmesi ve tüketilmesi sürecindeki aşamalar ve işlemler sekansından oluşmaktadır. İlk üretimden son adım tüketime kadar olan tüm adımları içermektedir. Daha detaylı ifade edecek olursak; üretimi, işlemeyi, dağıtımı, depolamayı ve tüm gıda ve gıda içerik maddelerinin idaresi süreçlerini içermektedir.

Gıda zinciri aynı zamanda doğrudan gıda ile uğraşmayan kuruluşları da kapsamaktadır. Bunlar, gıda üreten hayvanlar ve gıda olarak kullanılacak hayvanlar için mama üreten kuruluşlardır. Aynı zamanda, bir şekilde gıda ya da gıda içerikleri ile ilişkili hale gelecek olan maddeleri üreten kuruluşlar da buna dahildir.

ISO 22000 aşağıdakiler tarafından kullanılabilir:

Birincil üreticiler

 • Tarım çiftlikleri
 • Hayvan çiftlikleri
 • Balıkçılık
 • Süt işletmeleri / Mandıralar

 

İşleyiciler

 • Balık ürünleri işleyicileri
 • Et işleyicileri
 • Kümes hayvanları işleyicileri
 • Hayvan yemi işleyicileri

İmalatçılar

 • Çorba imalatçıları
 • Atıştırmalık imalatçıları
 • Ekmek imalatçıları
 • Tahıl imalatçıları
 • İçecek imalatçıları
 • Baharat imalatçıları
 • Ambalaj imalatçıları
 • Dondurulmuş gıda imalatçıları
 • Konserve gıda imalatçıları
 • Şekerleme imalatçıları
 • Gıda takviyesi imalatçıları

Gıda Hizmeti Sağlayıcıları

 • Marketler
 • Restoranlar
 • Kafeteryalar
 • Hastaneler
 • Oteller
 • Dinlenme yerleri (Tatil köyleri, yazlıklar vs.)
 • Havaalanları
 • Yolcu gemileri
 • Huzur evleri
 • Bakım evleri

Diğer Hizmet Sağlayıcıları

 • Depolama hizmet sağlayıcıları
 • Catering hizmet sağlayıcıları
 • Lojistik hizmet sağlayıcıları
 • Ulaşım hizmet sağlayıcıları
 • Dağıtım hizmet sağlayıcıları
 • Sağlık hizmetleri sağlayıcıları
 • Temizlik hizmeti sağlayıcıları

Tedarikçiler

 • Araç-gereç tedarikçileri
 • Ekipman tedarikçileri
 • Katkı maddeleri tedarikçileri
 • İçerik malzemeleri tedarikçileri
 • Ham madde tedarikçileri
 • Temizlik maddeleri tedarikçileri
 • Sterilizasyon maddeleri tedarikçileri
 • Ambalaj maddeleri tedarikçileri
 • Diğer gıda ile temas eden maddelerin tedarikçileri

Tabii ki de ISO 22000 yalnızca burada listelenenleri değil, gıda zincirine dolaylı ya da dolaysız olarak dahil olan tüm kuruluşları ilgilendirmektedir.