Çalışma Saatleri:

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

/
/
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001, ISO’nun yeni işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi standardı , OHSAS 18001’in yerine almak üzere tasarlanmış ve 2016’da yayınlanacaktır.

Bu yeni standart, tüm dünyadaki kuruluşlara çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini güvence altına almalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu standart, tüm amacı işçi sağlığı ve iş güvenliği performansının gelişimi olan OHSAS 18001 standardının yerine geliştirilmiştir. ISO 45001, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 de dahil olmak üzere diğer ISO Yönetim Sistemi standartlarıyla daha iyi uyum sağlayacaktır.

ISO 45001, hali hazırdaki sağlık ve güvenlik konularının ötesini öngörebilen ve toplumun beklentilerini hesaba katan bir kuruluş gerektirmektedir. Kuruluşlar etkinliklerinin komşu çevreler üzerindeki etkilerinin yanı sıra girişimcileri ve tedarikçileri de hesaba katmak zorundadırlar.

Küreselleşme ve küresel ticaret kızışmaya devam ettikçe, kuruluşların hissedarları kuruluşların özellikle çalışanlara muamele konusu olmak üzere her açıdan etik olmalarını beklemektedirler. ISO 45001 kuruluşlara izlemeleri için uluslar arası olarak tanınmış bir işçi sağlığı ve iş güvenliği standardı sağlayacaktır. Bu standart resmi, sistematik analizleri ve risk yönetimini, mevzuata uygunluk yönetimini, daha güvenli iş uygulamalarının teşviki ve işçi sağlığı ve iş güvenliği performansının değerlendirmesi için şartnameleri sağlamaktadır. Bu sistematik yaklaşım vakaların ve iş duraksamalarının azalmasına olanak sağlamaktadır.

Uluslararası ihtiyaç ve gerekliliklerle uyum sağlayabilmek amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü’nü de içeren elliden fazla kuruluş ve ülke ISO 45001’in yapım aşamasına dahildir. Amaç her kuruluş tarafından her endüstride dünyanın her yerinde kullanılabilecek bir araç geliştirmektir.

Mevcut durumda OHSAS 18001 sertifikası olan kuruluşlar Yeni standardının yayınlanmasından sonraki geçiş sürecinin ardından aynı şekilde devam edebilirler. Uluslararası Standartlar Kuruluşu’ndan daha fazla bilgi almak ve standardın komite taslağını satın almak için ISO.org adresini ziyaret edin.

OHSAS 18001 sisteminizi ISO 45001’e geçirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.