Çalışma Saatleri:

ISO 45001:2018’in Gelişimi

/
/
/
ISO 45001:2018’in Gelişimi

ISO 45001:2018’in Gelişimi

ISO 45001 2018in Gelişimi

ISO 45001:2018’in Gelişimi

2013 yılında, ISO komitenin uluslararası bir işçi sağlığı ve iş güvenliği standardı geliştirmesini onaylamıştır. Çalışmalar ISO Proje Komitesi tarafından denetlenmektedir. ISO proje komitesi OHSAS 18001 standardının ISO 45001 standardına transferiyle görevlendirilmiştir. ISO/PC 283’ün sekreterliği İngiliz Standartlar Enstitüsü’ne atanmıştır. Halihazırda Uluslararası Çalışma Örgütü de dahil olmak üzere ISO 45001’in üretiminde çalışan elli ülke/kuruluş bulunmaktadır.

Yeni olarak ne var?

ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi ve ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Standartlarının gözden geçirilmesiyle birlikte, yeni ISO 45001:2016 bunlarla birlikte sorunsuzca çalışabilmek ve birbirini tamamlamak amacıyla bu standartlarla aynı hizada olacaktır.

BS OHSAS 18001 bir İngiliz standardı olmasına rağmen bu standardı benimseyen yüzün üzerinde ülke vardır.

Bu yeni standardın odaklandığı açılar:

 • Personele ve taraflara ilişkin riskleri azaltmak
 • İş yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarının sürekli iyileşmesini sağlayabilmek amacıyla sürekli gelişime odaklanmak
 • Şirketin sağlık ve güvenlik politikasıyla aynı çizgide yapılan tüm etkinliklerin uluslararası olarak tanınmış bir standarda uygun olduğunun garantisini vermek

Zaten OHSAS 18001 sertifikasına sahibim, ne yapmalıyım?

Mevcut programınıza devam edin. Sertifikanızın OHSAS 18001’den ISO 45001’e geçişine karar verirseniz müşteri temsilciniz gerekli eylemler ve bunların zamanı konusunda size danışmanlık yapacaktır. Belirlenmiş bir geçiş süreci içerisinde sizi destekleyecek ve kılavuzluk sağlayarak mümkün olduğu kadar yumuşak şekilde geçişinizi sağlayacağız. Buna ek olarak standart değişiklikleri ve revizyonları konusunda bu değişikliklerin kuruluşunuzu nasıl etkileyeceğini anlamanıza yardımcı olarak size destek sağlayacağız.

OHSAS 18001 sertifikasıyla ilgileniyorum, ne yapmalıyım?

OHSAS 18001 hala geçerlidir ve anlaşılan o ki yeni ISO standardı yayınlandıktan sonra da bir süre daha geçerli olacaktır. Şirketler hala OHSAS 18001 sertifikasını uygulayarak ya da bu sertifikaya sahip olarak fayda sağlayabilirler.

ISO 45001, 2016’nın son çeyreğinde yayınlanacak gibi görünmekte ve müşteri temsilciniz gelişmeler ve yeni standarda sahip olmaya karar vermek için neler yapmanız gerektiği konusunda size danışmanlık yapacaktır.

Sağlık ve Güvenlik Standardı ile ilgileniyorum, ne yapmalıyım?

İki yıllık gözden geçirme sürecinin bitmesi ve ISO izni veren iş kuruluşlarının yeni standarda geçiş için bolca vakit vermesi dolayısıyla şirketinizin OHSAS 18001 Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemini uygulamaması için hiçbir sebep yoktur.

ISO 45001:2016 ve OHSAS 18001 Arasındaki Farklar

ISO 45001:2016 ve OHSAS 18001 karşılaştırıldığında benzerlikler:

 • planla-uygula-kontrol et-önlem al modelini kullanma
 • ilkeleri ve hedefleri belirleme
 • iç denetim ve gözden geçirme yürütme iken;

bir takım farklılıklar da vardır:

 • OHSAS 18001 dört bölüme sahipken artık on bölüm vardır
 • Sürekli gelişime ve kontrol hiyerarşisine daha fazla odaklanma
 • Risk yönetimine ve sürmekte olan risk ve fırsat değerlendirmesine daha fazla odaklanma
 • Uygunluk durumunu anlamaya ve kanıtlamaya olan ihtiyaca daha fazla odaklanma
 • Girişimci, tedarik ve dış kaynak kullanımının alt dalları
 • Performans göstergelerinin daha fazla kullanımı
 • Kuruluş bağlamı- tedarik zinciri, yerel halk ve kültürel, sosyal, politik, ekonomik ve hükümet çevreleri gibi
 • Liderlik-Üst yönetim aktif rol üstlenmelidir: stratejik planlama ve önde gelen kurumsal kültür
 • Belgelendirilmiş bilgi-elektronik ve işlenmiş bilgiyi içerir: akıllı telefon ya da tablet kullanımı

Ön görülen içerik: kapsam; kural koyucu referanslar; terimler ve tanımlamalar;  kuruluş bağlamı; liderlik; planlama; destek; uygulama; performans değerlendirmesi ve gelişmesi.