Çalışma Saatleri:

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

/
/
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

ISO 22301:2012 standardı, etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurmak ve devamını sağlamak için gereken gerekliliklerini açıkça belirtmektedir.

ISO 22301 iş sürekliliği standardı; şirketlerin, ihtiyaçlarına uygun olan ve hisse sahiplerinin gereksinimlerini karşılayan İSYS’nin uygulanmasında şirketlere destek olmak için tasarlanmıştır. Bir şirketin İSYS ihtiyaçları şunlar tarafından şekillenir: şirketin büyüklüğü ve yapısı, pay sahipleri, mevzuatlar, sanayi ve kurumsal etmenler.

ISO 22301’in Temel Faydaları

 • Kalite ve Verimliliği Maksimum Düzeye Çıkarmak: ISO 22301, “Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al” kavramı etrafında uluslararası en iyi uygulamaya dayanan bir çerçeve sunmaktadır.
 • Aksamalar sırasındaki esneklik: Kuruluşunuz, bölgesel bir aksaklık ya da uluslararası bir felaket sırasında, işinizin pürüzsüz bir şekilde devam ettiğinden ya da eğer zarar görmüşse sunduğunuz hizmetlerin en az şekilde aksadığından emin olmak için çabucak ve etkili bir şekilde örgütlenip işe koyulabileceğinizi garanti etmek için yürürlükte olan bir İSYS’ne sahip olacaktır.
 • Rekabet üstünlüğü: Yeni fırsatlar kazanıp yeni işler alırken uluslararası tanınmış bir standart olan ISO 22301 sertifikasyonu ile müşteri güveni kazanın.
 • Kurumsal gelişme: İş Sürekliliği Yönetimi Belgelendirmesi, tüm kuruluşunuzda net bir kavrayış gelişmesini sağlar ve bu da size gelişim için yeni fırsatlar sunabilir.
 • Denetimler aracılığıyla sürekli iç gelişmeler: Belgelendirme sürecinde, yönetim sisteminizin güncel olduğunu garantileyen denetlemelere düzenli olarak katılacaksınız.
 • Yasalara ve Mevzuata Uygunluk: Bölgenin bölgesel yasalarına ve mevzuata ilişkin gerekliliklerini karşıladığınızı tüm pay sahiplerine gösterin.
 • Maliyetlerin Düşürülmesi: Kuruluşunuz, iç ve dış İş Sürekliliği Yönetimi denetimlerinin maliyetini azaltabilir, finansal performansı arttırabilir ve iş duraksama sigorta primini azaltabilir.
 • İç Yönetiminizi Güçlendirin: İSYS, aksama zamanlarında nitelikli yönetim becerisi sunmaktadır.
 • Saygınlık Yönetimi: ISO 22301 belgelendirmesi, en ters durumlarda bile pay sahiplerine karşı değişmeyen bir hizmet standardı sunma sözünü pekiştirmektir.

Neden bir İş Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamalısınız?

ISO 22301 standardı, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni şöyle tanımlamaktadır:

“İş sürekliliğini oluşturan, uygulayan, işleten, izleyen, inceleyen, sürdüren ve geliştiren yönetim sistemidir.”

Duraksama etkilerini azaltmak için tüm kuruluşların iş sürekliliği planları hazırlaması ve yönetmesi zaruridir. İSYS; kuruluşların bu planları güncellemesini, kontrol etmesini ve etkin kullanmasını sağlar; ayrıca, bunları stratejik ve işlevsel hedefleri ile aynı eksene getirmeyi sağlar.

Çoğu kuruluş, yürürlükte bir iş sürekliliği planına sahip olurlarsa bir olaya uygun bir şekilde müdahale edebileceklerine inanırlar. Bir iş sürekliliği planı, müdahale ekibi üyelerine bir olay olması durumunda kendilerinden ne beklendiğine dair bir kılavuz oluşturur fakat aslında bu genellikle resmi bir yönetim sisteminin parçası değildir.

Eğer denenmemiş ve test edilmemişse bir iş sürekliliği planının çalışması muhtemel değildir ve düzenli olarak güncellenmez. Kuruluşun kurumsal yönetime ve yönetim sistemine entegre edilmediğinden İş Sürekliliği Planı, genellikle kayda geçirilir ve unutulur.

İstatistikler gösteriyor ki önemli derecede iş aksamasıyla karşılaşan ve iş sürekliliğini sağlamak için hali hazırda yeterli ve uygun planları bulunmayan kuruluşların %80’i olaydan hasar almadan kurtulamıyor.

Diğer yandan, İSYS kurumsal dirençliliğe yönelik en kapsamlı yaklaşım olarak geniş bir çapta kabul edilmiştir. Kuruluşların iş ihtiyaçları (ürün ve servis gereklilikleri) kadar kuruluş bazında beklenmedik olayları ve becerileri göz önünde bulundurarak etkili planların güncellenmesini, kontrol edilmesini ve etkin kullanılmasını sağlar. İş Sürekliliği Planının aksine, İSYS kuruluş kültürü ile yoğurulabilir ve yoğurulmalıdır.

ISO 22301 uyumlu bir İSYS;

 • Etkili kurumsal iş sürekliliği planları (İSP) oluşturmanızı
 • Tüm İş Sürekliliği Planlarının amacına uygun olduğundan emin olmanızı
 • Planlar ve stratejik kuruluş hedeflerini aynı hizaya getirmenizi
 • Kuruluşunuz büyüdükçe İş Sürekliliği Planlarını sürekli olarak geliştirmenizi
 • İş duraksama sigorta poliçeleri maliyetini azaltmanızı sağlar.

ISO 22301 Belgelendirmesinin Faydaları

ISO 22301 ile uyumlu olmak, en iyi uygulamaları izlediğiniz ve iş sürekliliğine yönelik tutarlı bir yaklaşım benimsediğiniz anlamına gelir.

ISO 22301 ile uyumlu bir İSYS özellikle bağımsız bir belgelendirme ile birlikte birçok yarar sağlayabilir. Bir ISO 22301 sertifikasyonu:

 • pay sahiplerine (müşteriler, üreticiler ve iş ortakları) kuruluşunuzun aksaklıkların çabucak üstesinden gelen bir yapı olduğunu gösterir.
 • Rekabet üstünlüğü sağlar ve saygınlığınızı arttırır.
 • Uluslararası düzeyde tanınır.
 • Müşteri sadakatini ve güvenini arttırır.
 • Maddi gelirinizi ve iş varlıklarınızı korur.
 • İhale maliyetlerinizi azaltarak kazanç sağlamanıza yardım eder.
 • Tüm zorunlu yasal ve mevzuata ilişkin gerekliliklere uyum sağlamanıza yardımcı olur.

Önemli faydalar sağlamak amacıyla ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 20000 ve ISO 28000 yönetim standartları ile entegre edilebilir.