Çalışma Saatleri:

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı – İç Denetçi Eğitimi

/
/
/
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı – İç Denetçi Eğitimi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı – İç Denetçi Eğitimi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı İç Demetçi Eğitimi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı – İç Denetçi Eğitimi

Hedef, SA 8000’ü esas alarak adayların Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi iç denetimlerini planlama, uygulama ve yönetmesini sağlamak için gereken bilgi ve becerileri açıklamaktır.

Kurs Hedefleri

Bu kursun ana hedefi, SA 8000’in yapısını ve temel gerekliliklerini hatırlatmak ve/veya incelemek, Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin etkililiğini arttırmak için şirket çalışanlarının iç denetim planlamasını ve uygulamasını sağlamak, kuruluşa değer katmaktır. Aynı zamanda, katılımcıların denetim becerilerini geliştirme ve standardın gerekliliklerine uygunluğunu gösterme fırsatı kazanmasını sağlar.

Kurs Özellikleri

Bu kurs, sadece sorularınıza cevap veren değil aynı zamanda tecrübelerini sizinle paylaşan oldukça interaktif bir kurstur ve daha iyi bir öğrenme sağlamak amacıyla bireysel/örgütsel alıştırma derslerini içerir.

Kimler Katılmalı?

 • Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi için yeterli bir iç denetçi olmak isteyen adaylar
 • Kuruluşlarında Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi uygulayan adaylar
 • Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SSYS) danışmanları

Kurs İçeriği

 • SA 8000’e giriş ve standardın gelişimi
 • SSYS uygulamanın işletmeye faydaları
 • SA 8000:2014’ün temel gerekliliklerine genel bakış & yorumlanması (Amaç, Standart Kapsamı, Önemli Terimler ve Tanımlar, Sosyal Sorumluluk Gereklilikleri ve Uygulanması)
 • SSYS dokümantasyonu ve uygulanması
 • Denetlemeye giriş: Tanımı, Denetim Türleri
 • Denetim aşamaları: Denetim planlama ve hazırlık, denetim performansı ve incelemesi, denetim sonrası denetim raporu
 • Denetçi özellikleri, yeterliği ve değerlendirmesi
 • Bireysel/Örgütsel Alıştırmalar
 • Kurs Özeti
 • Yazılı Sınav