Çalışma Saatleri:

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı – Farkındalık Eğitimi

/
/
/
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı – Farkındalık Eğitimi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı – Farkındalık Eğitimi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Farkımdalık Eğitimi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı – Farkındalık Eğitimi

Hedef, standart hakkında farkındalık yaratmak ve adayların SA 8000:2014 gerekliliklerini kavramasını ve yorumlamasını sağlayacak bilgileri sunmaktır.

Kurs Hedefleri

Bu kursun temel hedefi, standardın çeşitli temel gerekliliklerini gözeterek farkındalık yaratmak ve bu gerekliliklerin kuruluşun süreçlerine, ürünlerine, çalışanlarına ve müşterilerine adapte etmek için nasıl yorumlanabileceği hakkında gereken bilgileri sunmaktır.

Kurs Özellikleri

Temel olarak SA 8000’in temel gerekliliklerini, yorumlanmasını içerir ve böylece kuruluş içerisindeki insanlarda büyük miktarda farkındalık yaratılmasına yardımcı olur.

– SA 8000 Sertifikasyon süreci

– SA 8000 Sertifikasyon uygulama becerisi

– SA 8000’in faydaları

Kimler Katılmalı?

  • Kuruluşlarında SA 8000’e dayanarak Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi uygulamak isteyen kişiler
  • Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemini uygularken ekibi motive etmek için gerekli olan bilgiye sahip olması gereken kişiler
  • SA 8000 İç Denetçi, Dokümantasyon ve Uygulama ya da Baş Denetçi kursları gibi yüksek düzey eğitim kurslarına katılmayı planlayan kişiler

 

Kurs İçeriği

  • SA 8000’e giriş
  • Gelişimi ve Tarihi
  • SA 8000’in temel gereklilikleri & yorumlanması (Amaç, Standart Kapsamı, Önemli Terimler ve Tanımlar, Sosyal Sorumluluk Gereklilikleri ve Uygulanması)
  • Alıştırmalar
  • Kurs Özeti