Çalışma Saatleri:

MSDS Nedir – GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAMA (GBF/MSDS/SDS)

/
/
MSDS Nedir – GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAMA (GBF/MSDS/SDS)

MSDS Nedir – GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAMA (GBF/MSDS/SDS)

MSDS Nedir Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (GBF MSDS SDS)

MSDS Nedir – GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAMA (GBF/MSDS/SDS)

MSDS Nedir? Ne işe Yarar?

Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (SDS – Safety Data Sheet) (MSDS – Material Safety Data Sheet) ; insan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu iş yerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgelerdir.
Zararlı madde ve karışımları üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip maddeler ve müstahzarlar için hazırlanmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MI?

Piyasaya arz edilen zararlı madde ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren “ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” uyarınca güvenlik bilgi formlarının (MSDS) hazırlanması yasal olarak zorunludur. Zararlı madde ve karışım üreticileri, ithalatçıları ve dağıtıcıları güvenlik bilgi formu hazırlamak ve alt kullanıcılarına sunmakla yükümlüdürler.

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI KİMLER TARAFINDAN HAZIRLANMALIDIR?

Güvenlik Bilgi Formlarının, TURKAK’tan akredite olmuş belgelendirme kuruluşundan aldığı eğitim ve girdiği yeterlilik sınavı sonrası, Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlayıcısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Güvenlik bilgi formları aşağıdaki başlıkları içerir;

1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,
2. Zararlılık tanımlanması,
3. Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,
4. İlk yardım önlemleri,
5. Yangınla mücadele önlemleri,
6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,
7. Elleçleme ve depolama,
8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,
9. Fiziksel ve kimyasal özellikler,
10. Kararlılık ve tepkime,
11. Toksikolojik bilgiler,
12. Ekolojik bilgiler,
13. Bertaraf etme bilgileri,
14. Taşımacılık bilgisi,
15. Mevzuat bilgisi,
16. Diğer bilgiler.

NSDS Nedir? Başlıklı Makalemizi okudunuz. MSDS Hazırlama ile ilgili teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.