Çalışma Saatleri:

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Bu metin BEK Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin web sitesini kullanacak olan kullanıcılar tarafından bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasını açıklamaktadır.

Aşağıda yer alan tanımlar https://bekdanismanlik.com.tr sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

BEK: Sitenin sahibi olan BEK Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’ni, FSEK: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu, Kullanıcılar: Siteyi ziyaret eden gerçek kişileri, Web Sitesi:  https://bekdanismanlik.com.tr adresli web sitesini, 5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u, 6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kullanım Koşulları

Kullanıcılar, Web Sitesi’ni ziyaret ederken, Web Sitesi’nde yer alan, ister BEK’e isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Web Sitesi’nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi, ve ilişkili olası herhangi bir zarar veya masraftan BEK veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Web Sitesi’nde yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin BEK tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcılar, BEK logosunun veya Web Sitesi’ne ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya Web Sitesi’ne üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten BEK’in veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcılar; BEK’in, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, söz konusu metinlerde yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, https://bekdanismanlik.com.tr sitesi ile ilgili hizmetlerin sunulması sırasında, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

Kullanıcılar; Web Sitesi’ne ilişkin olarak dilek ve önerilerde bulunmak için info@bekdanismanlik.com.tr adresine,  iş başvuruları için ise burak.eksi@bekdanismanlik.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle paylaşacakları kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve Web Sitesi etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini kabul ederler. Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 Sayılı Kanun md. 2/f.1,j bendi uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunmak isteriz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, BEK nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12 doğrultusunda gizli tutulacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. BEK kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

BEK söz konusu kişisel verileri sadece; Kullanıcıların açık rızasına istinaden, Kullanıcılara katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; hissedarı bulunduğu şirketleri, grup şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi’nde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için info@bekdanismanlik.com.tr adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@bekdanismanlik.com.tr adresine ulaşarak yapabileceksiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun Madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre ise 6698 Sayılı Kanun’da öngörülen süreler sonrasında silinecektir.

FSEK ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin BEK ile ilgisi olmadığını ve BEK’in bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müspet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan BEK’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde BEK’e veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, BEK’in bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen yasal haklara sahip olduğunu, bunların BEK’in izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcılar, Web Sitesi’ne girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesi’nde yer alan içeriklerin ve BEK’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK Madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.