Çalışma Saatleri:

ISO/TS 16949 TEMEL EĞİTİM

/
/
/
ISO/TS 16949 TEMEL EĞİTİM

ISO/TS 16949 TEMEL EĞİTİM

ISO TS 16949 TEMEL Eğitimi

ISO/TS 16949 TEMEL EĞİTİM 

ISO/TS 16949, otomotiv endüstrisinde kullanılan tanınmış bir standarttır. Bu standart otomotiv endüstrisi için olan ISO 9001’in bir yorumudur ve kalite kontrol planlaması, başarısızlık modu ve etkilerinin analizi, istatiksel kalite kontrolü, ölçüm sistemi analizi gibi gereklilikleri içermektedir. Bu kurs geniş çapta uygulama, denetim ve eylem planlamayı da içerecek şekilde ISO/TS 16949’u çevreleyen tüm konuları kapsama niyetindedir.

Faydaları

Kurs temsilcileri, bu kurs sonunda aşağıdakileri edinmiş olacaklardır:

 • ISO/TS 16949’un amaçlarının ve hedeflerinin farkında olmak
 • ISO/TS 16949 kalite sisteminin içeriğini anlamak
 • Uygulama amaçlarını ve uluslar arası denetimi ISO/TS 16949 kalite sistemi teknik standardına göre yorumlamak
 • İhtiyacı belirleme ve ISO/TS 16949 standardını yansıtan ek süreçler ve prosedürler oluşturmak
 • ISO/TS 16949 standardı için bir denetim kontrol listesi kullanmak
 • ISO/TS 16949 standardına ilişkin soruları tutarlı şekilde cevaplamak

Kimler Katılmalı?

 • ISO/TS 16949 yönetim sistemlerini tanıtmak isteyen kalite uzmanları ve üst düzey yönetimler
 • Kalite denetçileri

Ders Yapısı

İçerikte bulunanlar:

 • ISO/TS 16949 Standartları
 • ISO/TS 16949 Kalite Sitemleri Değerlendirmesi
 • ISO/TS 16949 Kalite Sistemleri Belgelendirmesi
 • ISO/TS 16949 Planlaması