Çalışma Saatleri:

ISO TS 16949 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

/
/
ISO TS 16949 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

ISO TS 16949 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

ISO TS 16949 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

ISO TS 16949 İç Denetçi Eğitimi

ISO TS 16949  iç denetçi eğitimi kursu, iç denetimi anlamaları ve uygulamaları konusunda öğrencilere yardımcı olmaktadır. Öğrenciler, denetim programları yaratacak, denetim yolunu takip edecek ve uygunsuzluk ve denetim raporlarını yazabilecek yetenekleri kazanacaklardır. Deneyimli eğitimciler, durum vakaları ve denetim simülasyonlarıyla öğrencilere rehberlik ederler. Eğitimcilerin öncülüğündeki dersler, ayrıca öğrencilerin denetim sürecindeki müşteriye özel gerekliliklerin rolünü anlamalarına da yardımcı olmaktadır.

ISO TS 16949 iç Denetçi Eğitimi Hedefleri:

  • ISO TS 16949 gerekliliklerini anlamak
  • ISO TS 16949 tarafından gereksinim duyulan üç tip iç denetimi anlamak (sistem, süreç ve ürün denetimi)
  • Denetim aşamalarını anlamak: planlama, uygulama, takip
  • Denetim programları hazırlamak, denetim sürecini izlemek, uygunsuzlukları ve denetim raporlarını yazmak için gerekli olan becerileri kazanmak

Ders Materyalleri:

  • Öğrenciler kapsamlı ders el kitaplarıyla birlikte başvuru kitapları alırlar.

ISO TS 16949 iç denetçi eğitimi kimler içindir?

  • ISO/TS 16949′ un gerekliliklerini anlamayla ilgilenen kişiler
  • İç denetim yönetecek, uygulayacak ve denetimlere katılacak kişiler
  • ISO/TS 16949 şartnamesini denetleyecek kişiler

Ön koşul:

  • Katılımcılar, ISO 9001’in çalışma tarzı hakkında bilgi sahibi olmalıdır.