Çalışma Saatleri:

ISO 22301 Farkındalık Eğitimi – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

/
/
/
ISO 22301 Farkındalık Eğitimi – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 Farkındalık Eğitimi – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 Farkındalık Eğitimi – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 Farkındalık Eğitimi – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 Farkındalık Eğitimi, herhangi bir aksama durumunda sizi ileriye götürecek iş eylemlerini sürdürmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS), temel işletim süreçlerinin tanımlanması ve ciddi bir olay durumundaki tehdide karşı korunulması amacıyla eğitim eylemlerini, alıştırmalarını ve incelemeleri nasıl yöneteceğinizi göstermektedir.

ISO 22301’in prensiplerine dayanarak etkili ve kapsamlı bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi oluşturmak; temel ürün ve hizmetleri desteklemek için gerekli olan önemli eylemlerin, eşbağımlılık alanlarının ve kaynaklarının tanımlanmasına yardım eden bir İş Etki Analizi (İEA) uygulamak için zorunludur. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, bu alanlardan herhangi birinde meydan gelen hataların etkisine bir görüş sunmaktadır ve en kötü senaryoya hazır olmak için stratejik ve taktiksel adımlar planlamanızı sağlamaktadır.

Bu eğitim sonunda, katılımcılar:

  • Bir İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin amacını açıklayabilecek
  • ISO 22301’de tanımlandığı gibi bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi oluşturmak, uygulamak, işlemek, izlemek, incelemek ve geliştirmek gibi adımları içeren süreci anlayabilecek
  • ISO 22301’in amacını, içeriğini ve karşılıklı ilişkisini tanımlayabilecek
  • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin sürekli geliştirilmesi için bir araç olarak ISO 22301’in amacını ve gerekliliklerini kavrayabilecek

ISO 22301 Farkındalık Eğitimi, herhangi bir aksama durumunda sizi ileriye götürecek iş eylemlerini sürdürmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ISO 22301’e dayanan bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimine dahil olan herkes için bir giriş niteliğindedir. İç Denetçi ve Baş Denetçi Eğitimi gibi diğer eğitimleri de tamamlamayı planlıyorsanız, bu eğitim sırasında denetleme becerilerinin temelini oluşturan ISO 22301 bilgisi ve anlayışını kazanacaksınız.

ISO 22301 Farkındalık Eğitimi, teorik dersleri ve atölye çalışmalarını içermektedir.