Çalışma Saatleri:

ISO 20000 İç Denetçi Eğitimi

/
/
/
ISO 20000 İç Denetçi Eğitimi

ISO 20000 İç Denetçi Eğitimi

ISO 20000 İç Denetçi Eğitimi

ISO 20000 İç Denetçi Eğitimi

ISO 20000 İç Denetçi yeterliliği, ISO/IEC 20000-1:2011 standardının kavramlarının genel anlayışına ve ISO 19011:2011, Yönetim Sistemlerinin Denetimi Konusunda Kılavuz, ile uyumlu olan etkili iç denetimin ilkeleri ve uygulamasına dayanmaktadır. Deneyimli eğitmenler, ISO 20000-1:2011’in koşullarını detaylı bir şekilde açıklamakta ve ISO 20000-1:2011’e dayalı bir bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemi için gerekli olan iç denetimler aracılığıyla öğrencilere kılavuzluk etmektedir. Öğrenciler gerekli denetim yeteneklerini resmi sınıf dersleri, uygulamalı rol oynama, grup çalışmaları ve açık oturum tartışmalarını dengede götürerek kazanmaktadırlar.

ISO 20000 İç Denetçi Eğitimi Hedefleri:

  • BT hizmet yönetimi tanımlamalarını, kavramlarını ve kılavuzlarını anlama
  • ISO 20000 serisinin amacını anlama
  • ISO/IEC 20000-1:2011 standardının gerekliliklerini anlama
  • Denetçinin rollerini ve sorumluluklarını anlama
  • İlkeleri, uygulamaları ve denetçi çeşitlerini bilme
  • İç denetimin tüm aşamalarını yürütme
  • Etkili raporlar hazırlama ve sunma

 

ISO 20000 İç Denetçi Eğitimi Kimleri İlgilendirir?

  • Birinci taraf (iç) denetimleri yürütme, yönetme ve katılım ile ilgilenen bireyler
  • Yönetim sistemi uygulama ekibi üyeleri

 

Ön koşullar:

ISO/IEC 20000-1:2011’in önceden gözden geçirilmesi ve bu kurs için önerilen BT hizmet uygulamalarının bilinmesi

ISO 20000 İç Denetçi Eğitimi ile ilgili teklif almak için bizimle iletişime geçiniz.