Çalışma Saatleri:

ISO 14001:2015 – Temel Değişiklikler Nelerdir?

/
/
/
ISO 14001:2015 – Temel Değişiklikler Nelerdir?

ISO 14001:2015 – Temel Değişiklikler Nelerdir?

ISO 14001 2015 – Temel Değişiklikler Nelerdir

ISO 14001:2015 – Temel Değişiklikler Nelerdir?

ISO 14001:2015, gelecek yıllarla uyumlu kalabilmek için ikinci revizyonunu geçirmiştir.

Yapısal Değişim

ISO 14001:2015, tüm yeni ISO yönetim sistemleri standartları tarafından da kullanılan yeni Annex SL kullanılarak tekrar yazılmıştır. Bu, birden fazla yönetim sisteminin uygulanması sırasındaki bütünleşmeyi basitleştirecektir.

Maddesel Değişiklikler

ISO 14001:2015, kuruluşun Çevre Yönetim Sistemini, ana örgütsel strateji ile birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Liderin artan sorumluluğu: Çevre Yönetim Sistemini daha stratejik hale getirmek ve kuruluşun karar verme sürecine daha entegre etmek için yönetim kademesi daha detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Çevre, sürdürülebilirlik ve KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) yöneticilerinin yönetim kademesi ile daha fazla iletişimde bulunması beklenmektedir.
  • Yaşam döngüsü yaklaşımı: Değer zinciri ve yaşam döngüsü meseleleri aracılığıyla çevresel etkileri ele alacak bir gereklilik bulunmaktadır (resmi bir Yaşam Döngüsü Analizi gerekliliği olmamasına rağmen).
  • Tekrar düşünme etkisi: Yeni sürüm, “çevresel koşullar” terimi ile karşımıza çıkmaktadır ve bunu “adaptasyon gerektiren, kuruluşun eylemlerini, ürün ve hizmetlerini etkileyebilen uzun süreli çevresel değişiklikler” olarak tanımlamaktadır. Amaç, kuruluşların çevre üzerindeki etkilerinden ziyade çevrenin onlar üzerindeki etkisini düşünmelerini sağlamaktır.
  • Riskler ve fırsatlar: Önemli çevresel risk ve fırsatların, tedarik zincirinde nasıl yönetildiğini gösteren özel bir gereklilik bulunmaktadır. Kuruluşların, çevreye dayalı meseleler ve bunların işletme ile nasıl ilgili oldukları ile işletmeli arabirimlerin nasıl yönetildiği arasında bir bağlantı kurduklarını göstermeleri gerekmektedir.
  • Proaktif rapor: Sürüm, kuruluşların daha proaktif bir şekilde çevresel konularda dış rapor ihtiyacını göz önünde bulundurmalarını ve çevresel veriyi nasıl kullandıkları ve yönettikleri üzerinde daha büyük bir kontrole sahip olduklarını göstermelerini gerektirmektedir.
  • Güçlendirilmiş uyumluluk: Uyumluluğun değerlendirilmesi hakkındaki hüküm güçlendirilmiştir. Önceden sadece uyumluluğu değerlendirmek için bir gereklilik vardı fakat yeni standartta, uyumluluğun tam olarak nasıl değerlendirildiği ve kaydedildiğini özelleştirecek bir gereklilik bulunmaktadır.
  • Sürekli geliştirme/iyileştirme: Yanlış yorumlamalara daha az açık hale getirmek adına yönetim kadrosu tarafından ortaya konulan politika doğrultusunda yürürlükte olan özel bir hükümle beraber sürekli iyileştirme gerekliliği için güçlü bir vurgulama bulunmaktadır.

Tüm bunlar, Çevre Yönetim Sistemini ( ISO 14001:2015 ) işletme için daha anlamlı yapmak adına gerçekleştirilmiştir.