Çalışma Saatleri:

ISO 14001:2015 İç Denetçi Eğitimi

/
/
/
ISO 14001:2015 İç Denetçi Eğitimi

ISO 14001:2015 İç Denetçi Eğitimi

ISO 14001 2015 İç Denetçi Eğitimi

ISO 14001:2015 İç Denetçi Eğitimi

ISO 14001:2015 İç Denetçi Eğitimi, bir çevre yönetim sisteminin uygunluğu ve etkili şekilde uygulanması üzerinde değerlendirme ve raporlama yapmak için gereken bilgi ve becerileri sizlere kazandırmak için tasarlanmıştır.
Bu eğitimin amacı, çevre yönetim sistemleri üzerinde iç denetimler gerçekleştirmek ve yönetim sisteminin sürekli iyileştirmelerine katkıda bulunmak için gereken bilgi ve becerilerle temsilcileri donatmaktır.

ISO 14001:2015 İç Denetçi Eğitimi tamamladıktan sonra:

 • Bir iç denetçinin sorumluluklarını ve yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ile yönetilmesinde iç denetçinin rolünü tanımlayabileceksiniz.
 • ISO 14001’in amacını ve yapısını, çevresel koşullar/etkilerin değerlendirilmesi ile yönetilmesi için kullanılan ilkeleri, süreçleri ve seçilen teknikleri; ayrıca, bunların ÇYS denetçileri için önemini açıklayabileceksiniz.
 • Bir iç denetim planlayıp hazırlayabileceksiniz, gözlem, görüşme ve belge/kayıt örnekleri ile denetim delili toplayabileceksiniz.
 • Yönetim sisteminin verimliliğinin artmasına yardımcı olacak gerçekçi denetim raporları yazabileceksiniz.
 • Düzeltici eylem verimliliğinin çeşitlendirilebileceği yollar önerebileceksiniz.

Eğitim; sunumlar, atölye çalışmaları ve role-play egzersizlerinden oluşmaktadır.

Katılımcıların, kursa katılmadan önce denetim, kalite yönetim sistemleri ya da ISO 14001 hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmemektedir.

ISO 14001:2015 İç Denetçi Eğitimi ile, çevre yönetim sistemlerinizi güncel ve uyumlu tutmada hayati bir role sahip olacaksınız. Kuruluşunuzun çevre yönetimine bağlılığını kesinleştirmek için ÇYS güncellemelerinden haberdar olacaksınız.

Çevre Yönetim Sisteminizi denetlemek, ISO 14001 standartlarına ulaşmak ve devamını sağlamak için çok önemlidir ve biz bunu nasıl yapacağınız hakkında sizlere uzman bir eğitim sunuyoruz. Bu kurs, ISO 14001 denetiminde en iyi uygulamalara erişmek için gerekli olan becerilerin detaylı bir genel bakışını sunmaktadır.

Bir iç ÇYS denetimini nasıl uygulayacağınızı, karmaşık denetleme süreçlerini nasıl takip edeceğinizi, düzeltici eyleme gerek duyan alanları nasıl belirleyeceğinizi ve nasıl denetim raporu yazacağınızı öğreneceksiniz. Bir iç denetçi olarak, pay sahipleri arasında güveni sağlama alacak ve kuruluşunuzun, ISO 14001 ile uyumlu bir ÇYS olduğundan emin olabileceksiniz.

Kimler katılmalı?

 • ISO 14001 ya da ÇYS iç denetim sorumluluklarına sahip olanlar
 • Diğer yönetim sistemlerini denetleyenler ve ISO 14001’e başvurmak isteyenler

Ne öğreneceğim?

 • Etkili bir ÇYS iç denetiminin nasıl uygulanacağını öğrenin.
 • Denetim sürecinin farklı aşamalarını ve nasıl uygulamaya döküleceğini belirtin.
 • Bir ISO 14001 denetiminin nasıl başlatılacağını ve hazırlanacağını öğrenin.
 • Tüm denetim sürecini yönetme becerisine sahip olun.
 • Takip eden düzeltici eylemler sırasında kendinize güven kazanın.
 • Mesleki itibar kazanın.

Nasıl yararlanacağım?

 • İç denetimlere güvenle bakın.
 • Çevre yönetim sisteminizin, ISO 14001 ile uyumlu kalmasına yardımcı olun.
 • Çevresel etkinizi azaltmaya olan bağlılığınızı gösterin.
 • Rekabet üstünlüğü kazanın ve müşteri güveni inşa edin.
 • Çevre yönetimi farkındalığını arttırın.