Category: ISO 31000Risk Yönetimi Çerçevesi
nbeksi Staff asked 4 sene ago

Risk Yönetimi Çerçevesi

Kuruluş çapında risk yönetimini tasarımlama, gerçekleme, izleme, gözden geçirme ve sürekli olarak iyileştirme ile ilgili temel yapılar ve kuruluşa ilişkin düzenlemeleri sağlayan bileşenler kümesi.

Not 1 – Temel yapılar riski  yönetmek için politika, hedefler, yetki ve taahhüdü içerir.

Not 2 – Kuruluşa ilişkin düzenlemeler planları, ilişkileri, sorumlulukları, kaynakları, süreçleri ve faaliyetleri içerir.

Not 3 – Risk yönetim çerçevesi kuruluşun toplam stratejik ve operasyonel politikaları ve uygulamaları içine oturtulur.