Category: ISO 31000Risk nedir ?
nbeksi Staff asked 4 sene ago

Risk Nedir?

Hedefler üzerindeki belirsizlik etkisi.

Not 1 -Bir etki beklenenden bir sapmadır (pozitif ve/veya negatif).

Not 2 -Hedefler farklı hususlara sahiptir (örneğin finansal, sağlık ve güvenlik, çevresel amaçlar) ve farklı seviyelerde uygulanır (örneğin stratejik, kuruluş çapında, proje, ürün ve süreç gibi).

Not 3 -Risk genellikle muhtemel olaylar ve sonuçlara göre veya bunların bir birleşimine göre karakterize edilir.

Not 4 -Risk genellikle bir olayın sonuçlarının (şartlardaki değişiklikler dahil) ve karşılık gelen olma ihtimalinin bir birleşimi cinsinden ifade edilir.

Not 5 -Belirsizlik, kısmi de olsa, bir olayın, sonuçlarının veya ihtimalinin anlaşılması veya bilinmesine ilişkin bilgi eksikliği durumudur.