Category: ISO 22301Amaç Nedir?
nbeksi Staff asked 4 sene ago

Amaç Nedir?

 

Ulaşılacak sonuç.

 

Not 1 – Amaç; stratejik, taktik veya işletim boyutunda olabilir.

Not 2 – Amaçlar, farklı disiplinlerle (mali, sağlık ve emniyet, çevresel hedefler) ilgili olabilir ve farklı seviyelerde (stratejik, kuruluş çapında, proje, ürün ve süreç) uygulanabilir.

Not 3 – Bir amaç farklı yollarla da ifade edilebilir; örneğin, beklenen sonuç, hedef, işletim ölçütü şeklinde, toplumsal güvenlik amacı olarak veya benzer anlam taşıyan başka sözcüklerin (gaye, maksat, hedef gibi) kullanılmasıyla.

Not 4 – Toplumsal güvenlik yönetim sistemleri standartları kapsamında toplumsal güvenlik amaçları, belirli sonuçları elde etmek için toplumsal güvenlik politikasıyla tutarlı olacak şekilde kuruluş tarafından belirlenir.