Çalışma Ortamı Nedir?

 

Çalışmanın yapıldığı koşullar kümesi.

 

 

Not – Koşullar; fiziki, sosyal, psikolojik ve çevresel faktörleri (sıcaklık, tanıma düzenleri, ergonomik ve

atmosferik bileşim gibi) içerir.