Yönetim Sistemi Nedir?

Sıkça Sorulan SorularKategori: ISO 22301Yönetim Sistemi Nedir?
S.S.S. BEK önce 1 sene sordu

Yönetim Sistemi Nedir?

 

Politikaları ve amaçları belirlemek için kuruluşun birbiriyle ilintili veya etkileşimli öğeler kümesi ve söz konusu amaçlara ulaşmak için süreçler.

 

Not 1 – Bir yönetim sistemi, tek bir disipline veya birkaç disipline dönük olabilir.

Not 2 – Sistem öğeleri; kuruluşun yapısını, görev ve sorumluluklarını, planlama, işletimi vb.lerini içerir.

Not 3 – Yönetim sisteminin kapsamı; kuruluşun tamamını, kuruluşun belirli veya tespit edilmiş fonksiyonlarını, kuruluşun belirli veya tespit edilmiş bölümlerini ya da kuruluşlardan oluşan bir grubun bir veya daha fazla fonksiyonunu içerebilir.