Ürün Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Ürün Nedir?

 

Bir prosesin  sonucu.

 

Not 1 – Dört genel ürün kategorisi vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir:

– hizmetler (örneğin, taşımacılık),

– yazılım (örneğin, bilgisayar programı, sözlük),

– donanım (örneğin, motorun mekanik kısmı),

– işlenmiş malzemeler (örneğin, yağlama yağı).

Bir çok ürün, farklı genel ürün kategorilerine ait parçalar içerir. Bu takdirde ürünün hizmet mi, yazılım mı, donanım mı veya işlenmiş malzeme mi olduğu, baskın parçaya göre belirlenir.

Örneğin, sunulan ürün “otomobil” donanımdan (örneğin, lastikler), işlenmiş malzeme (örneğin, yakıt, soğutma sıvısı), yazılımdan (örneğin, motor kontrol yazılımı, sürücü el kitabı) ve hizmetten (örneğin, satıcı tarafından sağlanan kullanıma ilişkin açıklamaları) oluşur.

Not 2 – Hizmet, tedarikçi ve müşteri  arasındaki arayüzde gerçekleştirilmesi gereken en az bir faaliyetin sonucudur ve genellikle soyuttur. Bir hizmetin sağlanması, örneğin aşağıdakileri içerebilir:

– Müşteri tarafından sağlanan ve somut bir ürün üzerinde yapılan faaliyet (örneğin, otomobil tamiri), – Müşteri tarafından sağlanan ve soyut bir ürün üzerinde yapılan faaliyet (örneğin, gelir beyanı üzerine vergi iadesi hazırlanması),

– Soyut bir ürünün teslimi (örneğin, bilginin aktarımı bağlamında bilgi verilmesi),

– Müşteri için ortam yaratma (örneğin, otellerde ve lokantalarda).

Yazılım bilgiden oluşur, genellikle soyuttur ve yaklaşımlar, işlemler veya prosedürler şeklinde olabilir.

Donanım genellikle somuttur ve miktarı sayılabilir bir karakteristiktir. İşlenmiş malzemeler genellikle somuttur ve miktarı sürekli bir karakteristiktir. Donanım ve işlenmiş malzemeler, sıklıkla mal olarak adlandırılır.

Not 3 Kalite güvence , esas olarak amaçlanan ürün üzerine odaklanır.