Tetkik Nedir?

S.S.S. BEK önce 2 sene sordu

Tetkik Nedir?

 

Tetkik delili elde etme ve bunları objektif olarak değerlendirerek tetkik kriterlerinin karşılanma derecesini tespit etmek için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses.

 

Not 1 – Bazen birinci taraf tetkiki olarak da adlandırılan iç tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi veya diğer dahili amaçlar (yönetim sisteminin etkinliğini teyit etmek veya yönetim sisteminin iyileştirilmesi için bilgi elde etmek) için kuruluşun kendisi tarafından veya kuruluş adına yapılır. İç tetkikler, kuruluşun kendi uygunluk beyanı için temel oluşturabilir. Birçok durumda, özellikle küçük kuruluşlarda, bağımsızlık, yanlılıktan ve çıkar çatışmalarından uzak olma, tetkik edilen faaliyetten sorumlu olmamak ile gösterilebilir.

Not 2 – Dış tetkikler genel olarak ikinci ve üçüncü taraf tetkiki adı verilen tetkikleri içerir. İkinci taraf tetkikleri müşteriler gibi kuruluşta çıkarı olan taraflarca veya onların adına başka kişilerce yapılır. Üçüncü taraf tetkikler; düzenleyici veya belgelendirme yapan kuruluşlar gibi bağımsız tetkikçiler tarafından yapılmaktadır.

Not 3 – Farklı disiplinlerin iki veya daha fazla yönetim sistemleri (örneğin, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği) birlikte tetkik edildiğinde, buna birleşik tetkik adı verilir.

Not 4 – İki veya daha fazla sayıda tetkik kuruluşu bir tek tetkik edileni tetkik ettiğinde buna ortak tetkik denir.