Tatbikat Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Tatbikat Nedir?

 

Kuruluş için performansın değerlendirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi için eğitim yapılması süreci.

 

Not 1 – Alıştırmalar; politikaların, planların, prosedürlerin, eğitimin, ekipmanın ve kuruluşlar arası anlaşmaların doğrulanması; personelin görev ve sorumluluklarının açıklanması ve personelin eğitilmesi; kuruluşlar arası koordinasyon ve iletişimin iyileştirilmesi; kaynak açığının belirlenmesi; bireysel performansın iyileştirilmesi; iyileştirme için fırsatların ve geçici olarak yapılabilecekleri hayata geçirmek amacıyla kontrol altındaki fırsatın tespit edilmesi için kullanılabilir.

Not 2 – Test, planlanan alıştırmanın hedefi veya amaçları kapsamında “geçti” veya “kaldı” değerlendirmesini bünyesinde barındıran benzersiz ve özel bir alıştırmadır.