Risk Yönetim Planı Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Risk Yönetim Planı Nedir?

Riskin yönetimine uygulanan yaklaşımı, yönetim bileşenlerini ve kaynakları belirleyen risk yönetim çerçevesi içindeki şema.

Not 1 – Yönetim bileşenleri tipik olarak işlemleri, uygulamaları, sorumlulukların dağıtımını, faaliyetlerin sırası ve zamanlamasını içerir.

Not 2 – Risk yönetim planı özel bir ürüne, sürece ve projeye ve kısmen veya bütün olarak kuruluşa uygulanabilir.