Risk Nedir?

S.S.S. BEK önce 1 sene sordu

Risk Nedir?

 

Amaçlar üzerinde belirsizliğin etkisi.

 

 

Not 1 – Etki, beklenenden – olumlu veya olumsuz yönde – bir sapmadır.

Not 2 – Amaçların farklı yönleri (mali, sağlık ve emniyet, çevresel hedefler) bulunabilir ve farklı seviyelerde (stratejik, kuruluş çapında, proje, ürün ve süreç gibi) uygulanabilir. Bir amaç farklı yollarla da ifade edilebilir; örneğin, beklenen sonuç, hedef, operasyonel ölçüt şeklinde, iş sürekliliği amacı olarak veya benzer anlam taşıyan başka sözcüklerin (gaye, maksat, hedef gibi) kullanılmasıyla.

Not 3 – Risk, sıklıklı, gerçekleşmesi muhtemel olaylar ve sonuçları veya her ikisinin bir arada gerçekleşmesi şeklinde ifade edilir.

Not 4 – Risk, sıklıkla, bir olayın sonuçları (koşullardaki değişiklikler de dahil olmak üzere) ve olayın tekrar meydana gelme olasılığıyla birlikte ifade edilir.

Not 5 – Belirsizlik, kısmen de olsa, bir olayla, olayın sonuçlarıyla veya benzerliğiyle ilgili bilginin, anlayışın veya bilgi birikiminin eksikliği durumudur.

Not 6 – İş sürekliliği yönetim sistemi standartları kapsamında iş sürekliliği amaçları, belirli sonuçlara ulaşmak için iş sürekliliği politikasıyla tutarlı olarak kuruluş tarafından belirlenir. Risk ve risk yönetiminin bileşenleri teriminden bahsederken bu husus, iş sürekliliği amaçlarını içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan, kuruluşun amaçlarıyla ilgili olmalıdır.