Risk Nedir?

S.S.S. BEK önce 2 sene sordu

Risk Nedir?

 

Hedefler üzerindeki belirsizlik etkisidir.

 

NOT 1 – Etki, beklentiden sapma demektir; pozitif ve/veya negatif olabilir.

NOT 2  Hedeflerin farklı cepheleri olabilir (örneğin mali, sağlık ve emniyet,  bilgi güvenliği ve çevresel hedefler) ve farklı düzeylerde uygulanabilir (örneğin stratejik, kurum çapında, proje, ürün ve süreçler).

NOT 3 – Riskin özelikleri, genellikle, potansiyel olaylara ve sonuçlara veya bu ikisinin bir birleşimine referansta bulunarak belirtilir.

NOT 4 – Bilgi güvenliği riski genellikle, bir bilgi güvenliği olayının sonuçlarıyla ve ilişkili ortaya çıkma olabilirliğinin bir bileşimi olarak ifade edilir.

NOT 5 – Belirsizlik, kısmen de olsa, bir olay, bir sonuç veya olabilirlik ile ilgili anlayış ya da bilginin eksikliği durumudur.

NOT 6 – Bilgi güvenliği riski, bir veya bir grup bilgi varlığının zayıflıklarını kötüye kullanarak bir kuruluşu zarar uğratmakla tehdit eden potansiyelle ilgilidir.