Risk Nedir?

S.S.S. BEK önce 2 sene sordu

Risk Nedir?

Amaçlar üzerindeki belirsizliğin etkisi

 

Not 1 – Bir etki, beklenenden olumlu ve/veya olumsuz yönde sapmadır.

Not 2 – Amaçların farklı yönleri (mali, sağlık ve emniyet ile ilgili ve çevreyle ilgili hedefler) olabilir ve farklı  seviyelerde (stratejik, kuruluş çapında, proje, ürün ve süreç bazında) uygulanabilir.

 

Not 3 – Risk; sıklıkla, olası olaylar ve sonuçları veya bunların bir arada kullanılması şeklinde ifade edilir.

Not 4 – Risk; sıklıkla, bir olayın sonuçlarının bir arada kullanılmasıyla ve tekrar meydana gelme olasılığıyla ifade edilir.