Risk İletişimi ve Danışmanlığı Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Risk İletişimi ve Danışmanlığı Nedir?

 

Bilgi sağlamak, paylaşmak ve edinmek için ve menfaat sahipleriyle, riskin yönetimi konusunda bir diyalog başlatmak için bir kuruluşun, içine girdiği kesintisiz ve iteratif süreçtir.

 

NOT 1 Bilgi, riskin varlığıyla, doğasıyla, biçimiyle, olabilirliğiyle, önemiyle, değerlendirilmesiyle, kabul edilebilirliği ile veya iyileştirilmesiyle ilgili olabilir.

NOT 2 – Danışmanlık bir kuruluşla onun menfaat sahipleri arasında, bir konu hakkında, bir karar vermeden önce veya o konuda yol alınacak istikameti belirlemek için yapılan iki yönlü bilgili iletişim içeren bir süreçtir. Danışmanlık aşağıdaki gibi tanımlanır:

  • Bir kararı otorite yoluyla değil, ikna yoluyla etkileyen bir süreç
  • Karar verme sürecinin bir girdisidir (ortak karar vermek değildir)