Risk Değerleme Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Risk Değerleme Nedir?

Riskin ve/veya onun büyüklüğünün kabul edilebilir veya tahammül edilebilir olup olmadığını belirlemek için risk analizi  sonuçlarının risk kriterleri  ile kıyaslanması süreci.

Not – Risk değerlemesi, risk iyileştirme hakkında karara yardımcı olur.