Olabilirlik Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Olabilirlik Nedir?

Bir şeyin meydana gelme şansıdır.

 

 

NOT 1 – Risk yönetimi terminolojisinde “olabilirlik” kelimesi bir şeyin ister nesnel olarak ister öznel olarak, ister nicelik ister nitelik olarak, ister genel terimlerle ister matematik olarak (örneğin bir olasılık veya verili bir zamandaki sıklık gibi) tanımlansın, ölçülsün ve belirlensin, meydana gelme şansını ifade eder.

 

NOT 2 – İngilizce “likelihood” kelimesinin bazı dillerde eşdeğer bir karşılığı bulunmamaktadır; onun yerine, sık sık eşdeğer bir terim olan “probability” (“olasılık”) kelimesi kullanılır. Bununla birlikte, İngilizcede “probability” kelimesi genellikle dar bir biçimde matematiksel bir kavramı belirtmek için kullanılır. Bu nedenle, risk yönetimi terminolojisinde “likelihood” kelimesi İngilizce dışındaki dillerde “olasılık” kelimesinin sahip olduğu geniş anlamda yorumlanarak kullanılmıştır.