Metrolojik Teyit Nedir?

S.S.S. Staff asked 3 sene ago

Metrolojik Teyit Nedir?

 

Ölçme cihazının, amaçlanan kullanıma göre şartlara uygunluğunu sağlamak için gereken işlemler dizisi.

Not 1 – Genellikle metrolojik teyit: kalibrasyon veya doğrulama; gerekli herhangi bir ayarlama veya tamir  ve takiben yeniden kalibrasyon; cihazın amaçlanan kullanımı için metrolojik şartlarla karşılaştırılması; bunların yanısıra gereken mühürleme ve etiketlemeyi içerir.

Not 2 – Amaçlanan kullanım için ölçme cihazının uygunluğu gösterilmeden ve dokümante edilmeden, metrolojik teyit başarılmış sayılmaz.

Not 3 – Amaçlanan kullanım için şartlar, aralık, çözünürlük, izin verilen azami hata gibi dikkate alınması gereken hususları içerir.

Not 4 – Metrolojik teyit şartları, genellikle ürün şartlarından farklıdır ve ürün şartlarında belirtilmez.