Kuruluş Nedir?

S.S.S. BEK önce 2 sene sordu

Kuruluş Nedir?

 

Kendi fonksiyonları ve yönetimi olan, birleşik veya ayrı, kamu veya özel, şirket, işletme, firma, teşebbüs,

enstitü, kurum veya bunların bir parçası.

 

Not – Birden fazla işletme birimi olan kuruluşlar için bir işletme birimi kuruluş olarak tarif edilebilir.