Kuruluş Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Kuruluş Nedir?

Kendisine ait fonksiyonları ve idaresi olan, enerjisinin kullanımı ve tüketiminin kontrol altında bulundurulması konusunda yetkili bir mercisi bulunan; tüzel kişiliği olsun veya olmasın, resmi veya özel; şirket, anonim şirket, firma, işletme, kurum veya enstitü ya da bunların bir bölümü veya birleşimi.

 

Not – Kuruluş, bir kişi veya bir grup olabilir.