Kontrol Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

Kontrol Nedir?

 

Riski değiştiren ölçüttür.

 

NOT 1 Bilgi güvenliği kontrolleri arasında bilgi güvenliği riskini değiştiren herhangi bir süreç, politika, prosedür, kılavuz el kitabı, pratik veya organizasyon yapısı yer alabilir ve bunlar doğası itibarıyla idari, teknik, yönetimsel veya yasal olabilir.

NOT 2 Kontroller her zaman amaçlanan veya varsayılan değiştirici etkiyi ortaya çıkartmayabilir.

NOT 3 Kontrol kavramı, aynı zamanda koruma veya önlem almanın eş anlamlısıdır.