İş Sürekliliğinin Planlanması Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

İş Sürekliliğinin Planlanması Nedir?

 

İş sürekliliğinin planlanması; gerekli iş fonksiyonlarına ve bunları destekleyen unsurların sürekliliğine

olumsuz yönde tesir edebilen beklenmeyen ya da istenmeyen herhangi bir ihlal olayının meydana gelmesi halinde iş akışının düzeltilmesini temin etme sürecidir.; Süreç, istenilen öncelikler ve zaman cetveline göre de düzeltmenin yapılmasını sağlamalı ve sonuçta tüm iş fonksiyonları ve destekleyen unsurlar normale dönmelidir.

 

Bu sürecin önemli unsurları, gerekli planların yapılmasına ve uygulamaya konulmasına ve test edilmesine ihtiyaç duyar ve söz konusu bu önemli unsurlar; bilgiyi, iş süreçlerini, bilgi sistemlerini ve hizmetlerini, ses ve veri iletişimlerini, insanları ve fiziki tesisleri kapsamalıdır.