İlgili Taraf Nedir?

S.S.S. BEK önce 2 sene sordu

İlgili Taraf Nedir?

Hizmet sağlayıcının faaliyetinin veya faaliyetlerinin yerine getirilmesine veya başarılmasına özel bir ilgi duyan kişi veya grup.

Örnekler: Müşteriler, mal sahipleri, yönetim, hizmet sağlayıcının kuruluşundaki insanlar, tedarikçiler, bankalar, birlikler veya ortaklıklar.

Not  – Bir grup; bir kuruluştan, kuruluşun bir bölümünden veya birden fazla kuruluştan meydana gelebilir.