İletişim Ve İstişare Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

İletişim Ve İstişare Nedir?

Bir kuruluşun, bilgi sağlamak, paylaşmak ve elde etmek ve riskin  yönetimine ilişkin olarak paydaşlar ile diyalog kurmak için icra ettiği sürekli ve ardışık süreçler.

Not 1 -Bilgi, riskin yönetiminin varlığı, doğası, biçimi, ihtimali , önemi, değerlendirmesi, kabul edilebilirliği ve azaltılması ile ilgili olabilir.

Not 2 -İstişare, bir karar almadan önce veya bir yön belirlemeden önce bir husus hakkında bir kuruluş ile onun paydaşları arasındaki iki yönlü bir bilgilendirme iletişimi sürecidir.

İstişare:

-Güçten ziyade etki vasıtasıyla bir karar üzerinde etkisi olan bir süreçtir,

-Müşterek karar alma haricinde, karar almak için bir girdidir.