İhtimal Nedir ?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

İhtimal Nedir ?

Bir şeyin olma şansı.

Not 1 -Risk yönetimi terminolojisinde “ihtimal” kelimesi; tanımlanan, ölçülen veya objektif veya subjektif olarak, nicel veya nitel olarak belirlenen ve genel terimler kullanılarak veya matematiksel olarak (örneğin verilen bir zaman periyotu içinde olasılık veya bir frekans gibi) açıklanan bir şeyin olma şansını belirtmek için kullanılır.

Not 2 -İngilizce terim olan “likelihood” (ihtimal) bazı dillerde doğrudan eşdeğeri olan bir kelime değildir. Onun yerine “probability” (olasılık) teriminin eşdeğeri sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte, İngilizcede “probability” (olasılık) genellikle dar anlamda matematiksel bir terim olarak ifade edilir. Bu nedenle, risk yönetimi terminolojisinde “likelihood” (ihtimal) terimi, İngilizce dışındaki pek çok diğer dilde “probability” (olasılık) terimi gibi geniş anlama sahip olması gerektiği amacıyla kullanılır.