İç Kapsam Nedir?

S.S.S. Staff asked 2 sene ago

İç Kapsam Nedir?

İçinde kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmek için aradığı iç ortam.

Not – Dış ortam aşağıdakileri içerebilir:

-İdare, kuruluşa ait yapı, roller ve sorumlulukları.

-Gerçekleştirilmek üzere yerlerinde olan politikalar, hedefler ve stratejiler.

-Kaynaklar ve bilgi birikimi açısından anlaşılan yetenekler (örneğin, anapara, zaman, kişiler, süreçler, sistemler ve teknolojiler).

-Bilgi sistemleri, bilgi akışı ve karar alma süreçleri (resmi ve resmi olmayan).

-İç paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri.

-Kuruluşun kültürü. -Kuruluş tarafından kabul edilen standartlar, kılavuzlar ve modeller.

-Sözleşme ile ilgili ilişkilerin biçimi ve kapsamı.